Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2023-03-27 00:13:35

2022 r.


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2022 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2022 roku.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej przez Chorągiew Podkarpacką Hufiec ZHP Kolbuszowa na zadanie: Biwak zimowy „U styku kultur”, Półkolonia zimowa „Ludzie Zimy’.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego „Opieka wytchnieniowa”

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2022 roku.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2022 roku.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy „Wilga” w Widełce na zadanie pn: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć badmintona w Gminie Kolbuszowa”

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Kolbuszowa z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kolbuszowski Klub Sportowy „KOLBUSZOWIANKA” na zadanie pn. "Solidarni z Ukrainą – festiwal piłkarski dla dzieci i młodzieży"

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej przez Parafię pw. NMP Matki Kościoła w Zarębkach na zadanie pn. "Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez wyjazd wycieczkowy ze zwiedzaniem Wrocławia oraz Kotliny Kłodzkiej"

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2022 roku

Ogłoszenie o złożonej ofercie organizacji pozarządowej, tj. Chorągiew Podkarpacka Hufiec ZHP Kolbuszowa na zadanie służące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji pn. "Kolonia zuchowa - "Witamy w Narnii", obóz harcerski "Powrót do korzeni”

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizacje zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2022 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizacje zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2022 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2022 roku

Burmistrz Kolbuszowej przedstawia do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej, tj. Parafialnego Zespołu CARITAS na realizację zadania pn. „Pomoc dla osób ubogich, bezdomnych, bezrobotnych z terenu Gminy Kolbuszowa”

Burmistrz Kolbuszowej przedstawia do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej, tj. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej na realizację zadania pn. „Pomoc rodzinom i osobom pozostającym w trudnej sytuacji socjalo – bytowej poprzez wydawanie posiłków dzieciom uczęszczającym do świetlicy profilaktyczno-wychowawczej „Przystań”

Burmistrz Kolbuszowej przedstawia do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej, tj. Stowarzyszenia Klub Żeglarski „NILUŚ” w Kolbuszowej na realizację zadania pn. „XIV Kolbuszowski Festiwal Turystyczny”

Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Kolbuszowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2023