Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-05-21 12:02:48

Komisja Rewizyjna

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2024 rok

Styczeń

 1. Analiza kosztów utrzymania PSZOK w 2023 roku.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji

Luty

 1. Analiza prac remontowych na obiektach sportowych i szkolnych na terenie gminy Kolbuszowa w roku 2023.
 2. Analiza kosztów związanych z poborem wody, zrzutem ścieków i wywozem nieczystości ciekłych od gospodarstw domowych (wpływy, koszty oraz wydatki związane z odbiorem nieczystości ciekłych).
 3. Informacja Likwidatora dotycząca stanu likwidacji PGKiM w Kolbuszowej.
 4. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Marzec

 1. Analiza utrzymania szkół i świetlic gminy Kolbuszowa w 2023 roku
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Kwiecień

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kolbuszowa za 2023 rok- przygotowanie wniosku do Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kolbuszowej oraz przesłanie wniosku celem zaopiniowania przez RIO.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Maj

 1. Kontrola wybranej inwestycji na terenie gminy Kolbuszowa- komisja wyjazdowa.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Czerwiec

 1. Kontrola funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Bukowcu.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Lipiec- przerwa urlopowa.

Sierpień

 1. Kontrola dotacji dla OSP gminy Kolbuszowa za rok 2023.
 2.  Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Wrzesień

 1. Kontrola wydatkowania środków finansowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Październik

 1. Kontrola wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy Kolbuszowa na dodatki mieszkaniowe.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Listopad

 1. Analiza wpłat i ściągalności podatków od osób prawnych oraz fizycznych.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Grudzień

 1. Kontrola wydatkowania środków finansowych z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2023 rok.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2025.
 3. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Harmonogram Komisji Rewizyjnej na okres od stycznia do marca 2024 roku:

 1. 18.01.2024 roku godz. 14.00
 2. 21.02.2024 roku godz. 14.00
 3. 20.03.2024 roku godz. 14.00

Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Autor: Justyna Mucha
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Joanna Orlewska
Administrator
e-mail: joanna.orlewska@ekolbuszowa.pl
Data publikacji: 2018-11-30
Wyświetl historię zmian