Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-04-07 11:55:18

Klauzule informacyjne


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

WSZYSTKIE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO

Referat Organizacyjny

Referat Zamówień Publicznych

Referat Urzęd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Straż Miejska

Referat Podatki