Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-06-17 08:46:52

2021 r.


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Kolbuszowa z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzacych działalnośc pozytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2021 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzacych działalnośc pozytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2021 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzacych działalnośc pozytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2021 roku

Ogłoszenie o konsultacji oferty ZNP oddział w Kolbuszowej na realizację zadania publicznego „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez organizację obchodów Święta Dnia Kobiet”

Ogłoszenie o przedstawieniu do publicznej wiadomości oferty organizacji pozarządowej, tj. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Werynia

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej przez Chorągiew Podkarpacką Hufiec ZHP Kolbuszowa na zadanie pn. „Uczczenie 100-nej rocznicy urodzin Janka Bytnara poprzez popularyzację postaci i organizację imprez dla dzieci i młodzieży z Gminy Kolbuszowa”

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Kolbuszowa z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2021 roku

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej przez Chorągiew Podkarpacką Hufiec ZHP Kolbuszowa na zadanie pn. „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie obozu harcerskiego „Szlakiem zamków i rycerzy”

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kolbuszowski Klub Sportowy Kolbuszowianka na zadanie pn. "Organizacja obozu sportowo-edukacyjnego dla dzieci"

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2021 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2021 roku

Ogłoszenie o konsultacji oferty PKPS na realizację zadania publicznego związanego z pomocą społeczną w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Nie jesteś sam"

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2021 roku

Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Kolbuszowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Ogłoszenie oferty Kolbuszowskiego Klubu Turystycznego "Salamandra"