Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Komisje


Komisje Stałe Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Komisja Rewizyjna

1. Wiktor Bronisław - Przewodniczący Komisji
2. Grażyna Halat - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Julian Dragan
4. Stanisław Dworak
5. Józef Fryc
6. Stanisław Długosz
7. Zbigniew Pytlak

Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej

1. Stanisław Rumak - Przewodniczący Komisji
2. Bronisław Wiktor - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Barbara Bochniarz
4. Julian Dragan
5. Stanisław Dworak
6. Adam Kaczanowski
7. Mirosław Kaczmarczyk
8. Krzysztof Kluza
9. Kwaśnik Lucyna

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Opieki Społecznej i Zdrowia

1. Barbara Szafraniec - Przewodniczący Komisji
2. Stanisław Długosz
3. Józef Fryc
4. Krzysztof Kluza
5. Piotr Panek
6. Dorian Pik
7. Krzysztof Wójcicki

Komisja Mandatowo - Regulaminowo - Samorządowa

1. Julian Dragan - Przewodniczący Komisji
2. Grażyna Maziarz - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Barbara Draus
4. Grażyna Halat
5. Adam Kaczanowski
6. Barbara Szafraniec
7. Krzysztof Wójcicki

Komisja Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia

1. Barbara Bochniarz - Przewodniczący Komisji
2. Barbara Draus - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Stanisław Dworak
4. Michał Karkut
5. Lucyna Kwaśnik
6. Grażyna Maziarz
7. Zbigniew Pytlak

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Mirosław Kaczmarczyk - Przewodniczący Komisji
2. Piotr Panek - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Barbara Bochniarz
4. Michał Karkut
5. Lucyna Kwaśnik
6. Dorian Pik
7. Stanisław Rumak

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki