Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Komisja Rewizyjna


Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2024 rok

Styczeń

 1. Analiza kosztów utrzymania PSZOK w 2023 roku.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji

Luty

 1. Analiza prac remontowych na obiektach sportowych i szkolnych na terenie gminy Kolbuszowa w roku 2023.
 2. Analiza kosztów związanych z poborem wody, zrzutem ścieków i wywozem nieczystości ciekłych od gospodarstw domowych (wpływy, koszty oraz wydatki związane z odbiorem nieczystości ciekłych).
 3. Informacja Likwidatora dotycząca stanu likwidacji PGKiM w Kolbuszowej.
 4. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Marzec

 1. Analiza utrzymania szkół i świetlic gminy Kolbuszowa w 2023 roku
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Kwiecień

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kolbuszowa za 2023 rok- przygotowanie wniosku do Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kolbuszowej oraz przesłanie wniosku celem zaopiniowania przez RIO.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Maj

 1. Kontrola wybranej inwestycji na terenie gminy Kolbuszowa- komisja wyjazdowa.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Czerwiec

 1. Kontrola funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Bukowcu.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Lipiec- przerwa urlopowa.

Sierpień

 1. Kontrola dotacji dla OSP gminy Kolbuszowa za rok 2023.
 2.  Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Wrzesień

 1. Kontrola wydatkowania środków finansowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Październik

 1. Kontrola wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy Kolbuszowa na dodatki mieszkaniowe.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Listopad

 1. Analiza wpłat i ściągalności podatków od osób prawnych oraz fizycznych.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Grudzień

 1. Kontrola wydatkowania środków finansowych z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2023 rok.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2025.
 3. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Harmonogram Komisji Rewizyjnej na okres od stycznia do marca 2024 roku:

 1. 18.01.2024 roku godz. 14.00
 2. 21.02.2024 roku godz. 14.00
 3. 20.03.2024 roku godz. 14.00

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki