Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
451. 2024 r. 2024-01-10 11:25 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
452. 2024 r. 2024-01-10 11:24 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
453. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4210.198.2023.RF o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych poprzez zabudowę rowu wraz z wykonaniem wylotu oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych, z lokalizacją i zasięgiem oddziaływania na działkach o nr ewid. 1265, 1395/19, 1395/33, 1395/40 obręb 0001 Kolbuszowa 2024-01-10 11:21 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
454. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Państwa Angeliki i Przemysława Kukulskich, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 35 m2” na terenie inwestycji stanowiącym działkę ozn. nr ew.: 559/5 położonym w miejscowości Kupno 2024-01-09 15:17 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
455. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Dostawa artykułów i środków czystości dla Krytej Pływalni Fregata" 2024-01-09 15:09 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
456. Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 2024-01-09 09:39 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
457. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 05.01.2024 r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.215.2023 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowych stacji transformatorowych i rozdzielnic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami” na terenie złożonym z części działki ozn. nr ew.: 2450/6 położonym w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla DBA sp. z o.o. ul. Szlak 67, 31-153 Kraków 2024-01-08 15:05 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
458. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 08.01.2024 r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.213.2023 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowych stacji transformatorowych i rozdzielnic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami” na terenie złożonym z części działki ozn. nr ew.: 2450/6 położonym w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla DBA sp. z o.o. ul. Szlak 67, 31-153 Kraków 2024-01-08 14:58 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
459. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p. n. „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Przedborzu o halę sportową z zapleczem”, na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ew.: 488 położonym w miejscowości Przedbórz 2024-01-08 13:58 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
460. Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Odbiór i transport odpadów segregowanych i zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2024-01-08 12:17 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
461. 2024 r. 2024-01-05 12:03 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
462. 2024 r. 2024-01-05 12:03 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
463. 2024 r. 2024-01-05 12:02 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
464. 2024 r. 2024-01-05 12:02 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
465. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolbuszowa na lata 2024-2035 2024-01-05 11:04 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
466. Podatek od środków transportowych 2024-01-05 08:30 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
467. Protokół Nr LXVII/2023 z LXVII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 14 grudnia 2023 roku 2024-01-04 14:38 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
468. Protokół Nr LXVI/2023 z LXVI sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2023 roku 2024-01-04 14:36 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
469. Referat Podatków 2024-01-04 12:57 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
470. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku magazynowego służącego wyłącznie produkcji rolniczej lub przetwórstwu rolno-spożywczemu” na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ew.: 1794 położonym w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Pana Krzysztofa Lenart, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2024-01-04 12:47 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
471. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczo-garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ew.: 620 położonym w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Pana Zbigniewa Sitarz, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2024-01-04 12:44 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
472. Ulgi i pomoc publiczna 2024-01-04 11:57 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
473. Ulgi i pomoc publiczna 2024-01-04 11:56 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
474. Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 2024-01-04 11:47 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
475. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Pana Bogusława Gorczycy, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na terenie inwestycji stanowiącym część działek ozn. nr ew.: 1703, 1715 położonym w miejscowości Kupno 2024-01-03 14:44 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
476. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 03.01.2024r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.39.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej”, na terenie złożonym z części działek ozn. nr ew.: 1666/1, 1666/2, 1666/3, 1666/4, 1666/5, 1666/6, 1666/7, 1666/8, 1666/9, 1666/10, 1666/11 położonym w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla Pana Wojciecha Konefał 2024-01-03 14:12 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
477. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 03.01.2024r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.38.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej”, na terenie złożonym z części działek ozn. nr ew.: 250/1, 250/2, 249/2 położonym w miejscowości Widełka, dla Pana Wojciecha Konefał 2024-01-03 13:51 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
478. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 28.12.2023r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.190.2023 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa wolnostojącego domu jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną” na terenie złożonym z części działki ozn. nr ew.: 170/1 położonym w miejscowości Poręby Kupieńskie, dla Pani Grażyny Hul, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jakuba Stec 2024-01-03 13:34 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
479. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4210.241.2023.RF o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z istniejącej myjni samochodowej, z lokalizacją na terenie nieruchomości ozn. nr ewid. 2183/2, 2183/6, obręb 0011 Widełka 2024-01-03 13:02 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
480. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą” na terenie inwestycji stanowiącym działkę ozn. nr ew.: 1740/5 położonym w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Pana Jacka Gawrońskiego: wszczęto postępowanie administracyjne z dnia 28.11.2023 r., opracowano projekt decyzji z dnia 03.01.2024 r. 2024-01-03 11:31 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
481. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania związane z realizacją celu publicznego służącego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa w 2024 roku 2024-01-03 11:14 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
482. Protokół Nr LXV/2023 z LXV sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 2 listopada 2023 roku 2024-01-03 11:13 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
483. Protokół Nr LXIII/2023 z LXIII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 10 października 2023 roku 2024-01-03 11:12 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
484. Protokół Nr LXII/2023 z LXII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 września 2023 roku 2024-01-03 11:11 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
485. Protokół Nr LXI/2023 z LXI sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 sierpnia 2023 roku 2024-01-03 11:11 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
486. Protokół Nr LX/2023 z LX sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2023 roku 2024-01-03 11:11 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
487. Protokół Nr LXIV/2023 z LXIV sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 23 października 2023 roku 2024-01-03 11:10 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
488. Protokół Nr LXIII/2023 z LXIII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 10 października 2023 roku 2024-01-03 11:09 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
489. Protokół Nr LXII/2023 z LXII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 września 2023 roku 2024-01-03 11:08 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
490. Protokół Nr LXI/2023 z LXI sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 sierpnia 2023 roku 2024-01-03 11:05 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
491. Protokół Nr LX/2023 z LX sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2023 roku 2024-01-03 11:03 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
492. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle, znak: RZ.ZUZ.4.4210.555.2023.HK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegająca na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych w ramach inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1227 R Trześń - Domatków - Bukowiec - Kupno na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 987 do drogi krajowej nr 9 w km 10+700 - 13+687" 2024-01-02 14:38 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
493. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Józefa Lis został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „Budowa podziemnych elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15kV i nN 0,4 kV wraz z budową słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejscowości Widełka”, na terenie złożonym z części działek ozn. nr ew.: 4039/15, 2943/2, 4041/2, 3533/1, 4041/16, 4041/32 3666/1, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3659, 3672/2, 3672/1, 3671, 3673, 3674 położonym w miejscowości Widełka 2024-01-02 13:40 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
494. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz częścią usługową” na terenie inwestycji stanowiącym działkę ozn. nr ew.: 887/2 położonym w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Państwa Agnieszki i Pawła Hanusek: wszczęto postępowanie administracyjne z dnia 17.11.2023 r., opracowano projekt decyzji z dnia 02.01.2024 r. 2024-01-02 11:53 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
495. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Nowej Wsi, oznaczona nr ew. działki 10/49 o pow. 0,1120 ha 2023-12-29 09:26 Joanna Procak aktualizacja treЕ›ci
496. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej, oznaczona nr ew. działki 1730/7 o pow. 0,0517 ha 2023-12-29 09:25 Joanna Procak aktualizacja treЕ›ci
497. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania związane z realizacją celu publicznego służącego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa w 2024 roku 2023-12-28 14:33 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
498. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa pięciu jednorodzinnych budynków mieszkalnych” na terenie inwestycji stanowiącym część działek ozn. nr ew.: 1798, 1799 położonym w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Pana Krzysztofa Lenarta 2023-12-28 14:26 Joanna Procak aktualizacja treЕ›ci
499. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa trzech garaży” na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ew.: 2352/1 położonym w mieście Kolbuszowa, dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Kolbuszowej - ul. L. Ruczki 10/3, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Józefa Rybickiego, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2023-12-28 14:20 Joanna Procak aktualizacja treЕ›ci
500. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą” na terenie inwestycji stanowiącym działkę ozn. nr ew.: 1682/13 położonym w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Pani Iwony Magryś-Dziewic reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Piotra Chmura, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2023-12-28 12:36 Joanna Procak aktualizacja treЕ›ci

Strona: 10 z 125


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki