Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
401. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą” na terenie inwestycji stanowiącym działkę ozn. nr ew.: 1740/5 położonym w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Pana Jacka Gawrońskiego, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2024-01-19 13:41 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
402. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Transport mieszanki popiołowo – żużlowej z Elektrociepłowni w Mielcu na drogi gminne” 2024-01-18 15:22 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
403. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2024 roku 2024-01-18 14:20 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
404. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku gospodarczego” na terenie inwestycji stanowiącym część działek ozn. nr ew.: 1225/1, 1225/2 położonym w miejscowości Domatków, dla Pana Daniela Kołacz: wszczęto postępowanie administracyjne z dnia 18.12.2023 r., opracowano projekt decyzji z dnia 18.01.2024 r. Projekt decyzji o warunkach zabudowy, został przesłany do uzgodnień z: Starostą Kolbuszowskim w zakresie ochrony gruntów rolnych, Dyrektorem Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Stalowej Woli w zakresie melioracji wodnych, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolbuszowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych 2024-01-18 14:12 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
405. Zawiadamiam, że w dniu 18.01.2024 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.40.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”, na terenie złożonym z części działek ozn. nr ew.: 1548/49, 1547/4, 1547/2 położonym w mieście Kolbuszowa, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego 2024-01-18 14:06 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
406. LXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2024-01-18 12:23 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
407. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2024 r., znak: WOOŚ.421.10.2023.BL.12 o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli opinii o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie zmiany na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działce nr ewid. 555/3 w miejscowości Świerczów, gmina Kolbuszowa 2024-01-18 08:58 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
408. Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ulicy Błonie w Kolbuszowej wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi" 2024-01-17 15:27 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
409. 2024 2024-01-17 12:14 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
410. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 17.01.2024 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.41.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej”, na terenie złożonym z działki ozn. nr ew.: 1125 położonym w mieście Kolbuszowa, dla Pani Justyny Drzał-Grabiec, prowadząca działalność gospodarczą p.n.: Drzał-Grabiec Justyna NZOZ „Justynka”, Gabinet Rehabilitacji 2024-01-17 12:11 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
411. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej - etap V - dokumentacja projektowa" 2024-01-16 13:35 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
412. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej - etap V - dokumentacja projektowa" 2024-01-16 13:34 Dawid Poborca usuniД™cie artykuЕ‚u
413. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej - etap V - dokumentacja projektowa" 2024-01-16 13:33 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
414. Referat Organizacyjny 2024-01-16 09:54 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
415. Zawiadomienie informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Pana Mariusza Burek, w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej”, na terenie inwestycji stanowiącym część działek ozn. nr ew.: 166/8, 166/17, 166/16, 166/19 położonym w mieście Kolbuszowa 2024-01-15 13:34 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
416. Wybory samorządowe 2024 2024-01-15 11:28 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
417. Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 2024-01-15 10:44 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
418. WYBORY 2024-01-15 09:19 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
419. Wybory samorządowe 2024 2024-01-15 09:17 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
420. Wybory samorządowe 2024 2024-01-15 09:11 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
421. Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 2024-01-15 08:52 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
422. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Kupno, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1724/2 z działkami sąsiednimi numer 1719/6, 1719/2 i 1719/3” 2024-01-12 13:18 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
423. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie województwa podkarpackiego 2024-01-12 08:06 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
424. Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”– edycja 2024 2024-01-12 08:00 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
425. LXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2024-01-12 08:00 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
426. LXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2024-01-12 08:00 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
427. 2024 r. 2024-01-11 15:03 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
428. 2024 r. 2024-01-11 15:02 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
429. 2024 r. 2024-01-11 15:02 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
430. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Dostawa artykułów i środków czystości dla Krytej Pływalni Fregata” 2024-01-11 15:02 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
431. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104016 R ul. 3 Maja w Kolbuszowej” w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 104016 R ul. 3 Maja w Kolbuszowej wraz z niezbędna infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi. 2024-01-11 15:02 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
432. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104016 R ul. 3 Maja w Kolbuszowej” w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 104016 R ul. 3 Maja w Kolbuszowej wraz z niezbędna infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi. 2024-01-11 15:01 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
433. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104016 R ul. 3 Maja w Kolbuszowej” w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 104016 R ul. 3 Maja w Kolbuszowej wraz z niezbędna infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi. 2024-01-11 15:01 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
434. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych i dwóch budynków gospodarczych oraz drogi wewnętrznej” na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ew.: 474/3, 474/4 położonym w miejscowości Przedbórz, dla Pana Grzegorza Wachnickiego, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2024-01-11 15:00 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
435. 2024 r. 2024-01-11 14:54 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
436. 2024 r. 2024-01-11 14:53 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
437. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Dostawa artykułów i środków czystości dla Krytej Pływalni Fregata” 2024-01-11 14:53 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
438. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Dostawa artykułów i środków czystości dla Krytej Pływalni Fregata" 2024-01-11 14:52 Monika Fryzeł usuniД™cie artykuЕ‚u
439. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Dostawa artykułów i środków czystości dla Krytej Pływalni Fregata” 2024-01-11 14:50 Monika Fryzeł usuniД™cie artykuЕ‚u
440. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Dostawa artykułów i środków czystości dla Krytej Pływalni Fregata” 2024-01-11 14:49 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
441. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku handlowo-usługowego” na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ew.: 474/3 położonym w miejscowości Przedbórz, dla Pana Grzegorza Wachnickiego, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2024-01-11 14:33 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
442. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego” na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ew.: 757/4 położonym w miejscowości Przedbórz, dla Państwa Elizy i Dawida Żądło, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2024-01-11 14:30 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
443. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Pani Małgorzaty Płudowskiej, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku gospodarczego” na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ew.: 1011/2 położonym w miejscowości Werynia 2024-01-11 12:08 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
444. Ulgi i pomoc publiczna 2024-01-11 10:30 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
445. Ulgi i pomoc publiczna 2024-01-11 10:29 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
446. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek produkcyjno-magazynowy” na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ew.: 156/1 położonym w miejscowości Widełka, dla Pana Stanisława Kretowicz, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2024-01-11 09:29 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
447. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie Pana Adama Kwaśnik został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku gospodarczego” na terenie inwestycji stanowiącym działkę ozn. nr ew.: 1370 położonym w miejscowości Kolbuszowa Dolna. Projekt decyzji o warunkach zabudowy, został przesłany do uzgodnień z: Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolbuszowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, Zarządcą Drogi Gminnej ze względu na położenie terenu inwestycji na obszarze przyległym do pasa drogowego drogi 2024-01-10 13:53 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
448. Burmistrz Kolbuszowej przedstawia do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej tj. Chorągwi Podkarpackiej Hufiec ZHP Kolbuszowa na realizację zadania pn. Biwak zimowy „Tropem wilczym” 2024-01-10 11:27 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
449. 2024 r. 2024-01-10 11:25 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
450. 2024 r. 2024-01-10 11:24 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci

Strona: 9 z 125


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki