Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
351. Plan postęowań o udzielenie zamówienia - 23.11.2022 2022-11-23 14:38 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
352. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4210.325.2022.IS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód potoku Przywra - Nil, z lokalizacją i zasięgiem oddziaływania inwestycji na działkach nr 1265, 1466/2 obręb Kolbuszowa 2022-11-23 14:15 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
353. Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Kryta Pływalnia Fregata w Kolbuszowej" 2022-11-21 15:24 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
354. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Marka Chuchro, w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza”, na częściach działek ozn. nr ew.: 1592/8, 1592/4, 1591, 1193/1, 1035, 1032/3, 1032/2, 1032/1 położonych w miejscowości Widełka 2022-11-21 14:51 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
355. 2022 r. 2022-11-21 13:42 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
356. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4210.305.2022.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę rowu otawrtego poprzez wykonanie przepustów, z lokalziacją inwestycji na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 4592/2, obręb 0009 Kolbuszowa Górna 2022-11-21 13:01 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
357. Ogłoszenie o opłatach za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2021 2022-11-18 10:54 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
358. LI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2022-11-18 10:53 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
359. LII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2022-11-18 10:53 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
360. CYBERBEZPIECZEŃSTWO 2022-11-18 09:39 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
361. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 17 listopada 2022 r., znak: OŚiGW.6220.2.21.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu skupu złomu na działce o nr 73/78 w Kolbuszowej, powiat kolbuszowski” 2022-11-17 11:59 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
362. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 17 listopada 2022 r., znak: OŚiGW.6220.2.21.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu skupu złomu na działce o nr 73/78 w Kolbuszowej, powiat kolbuszowski” 2022-11-17 11:03 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
363. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 16 listopada 2022 r., znak: OŚiGW.6220.2.19.2022 zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów (surowców wtórnych) na działce o nr ewid. 2331/2 w Kolbuszowej” 2022-11-17 08:32 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
364. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 16 listopada 2022 r., znak: OŚiGW.6220.2.19.2022 zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów (surowców wtórnych) na działce o nr ewid. 2331/2 w Kolbuszowej” 2022-11-17 08:29 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
365. Decyzja Burmistrza Kolbuszowej z dnia 16 listopada 2022 r., znak: OŚiGW.6220.2.19.2022 orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów (surowców wtórnych) na działce o nr ewid. 2331/2 w Kolbuszowej” 2022-11-17 08:26 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
366. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 16 listopada 2022 r., znak: OŚiGW.6220.2.20.2022 zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic: Wolskiej oraz Piłsudskiego w Kolbuszowej” 2022-11-16 11:11 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
367. Decyzja Burmistrza Kolbuszowej z dnia 16 listopada 2022 r., znak: OŚiGW.6220.2.20.2022 orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic: Wolskiej oraz Piłsudskiego w Kolbuszowej” 2022-11-16 11:08 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
368. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 16 listopada 2022 r., znak: OŚiGW.6220.2.20.2022 zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic: Wolskiej oraz Piłsudskiego w Kolbuszowej” 2022-11-16 10:56 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
369. Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych publicznych, wewnętrznych, chodników, parkingów i placów na terenie gminy Kolbuszowa w sezonie 2022/2023" - sołectwo Widełka 2022-11-15 15:26 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
370. Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych odebranych od właściceli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2022-11-15 15:12 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
371. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4210.331.2022.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych poprzez przebudowę rowu otwartego, na działce nr 249/1, obręb 0009 Kolbuszowa Górna 2022-11-15 14:41 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
372. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie Pana Józefa Jakubiec, został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, sześciu budynków garażowo-gospodarczych oraz dwóch dróg wewnętrznych” na działce ozn. nr ew. 337 położonej w mieście Kolbuszowa 2022-11-15 12:07 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
373. 2022 r. 2022-11-15 09:52 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
374. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie Pani Bożeny Siębor reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Aleksandrę Słowik, został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego” na działce ozn. nr ew. 4162/14 położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna 2022-11-14 14:24 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
375. CYBERBEZPIECZEŃSTWO 2022-11-14 11:14 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
376. KARTY USŁUG 2022-11-14 10:58 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
377. KONTROLE ZEWNĘTRZNE 2022-11-14 10:58 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
378. CYBERBEZPIECZEŃSTWO 2022-11-14 10:57 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
379. 2022 2022-11-14 08:47 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
380. SPRZEDAŻ WĘGLA 2022-11-10 13:05 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
381. SPRZEDAŻ WĘGLA 2022-11-09 14:34 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
382. SPRZEDAŻ WĘGLA 2022-11-09 14:34 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
383. SPRZEDAŻ WĘGLA 2022-11-09 14:07 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
384. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 08.11.2022r. wydano decyzję znak: RBiPP.6733.44.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowa wiaty gospodarczej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej” zlokalizowanego na części działki ozn. nr ewid. 16/5 w miejscowości Werynia, dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej 2022-11-09 12:22 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
385. Redaktorzy BIP 2022-11-09 11:47 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
386. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 8 listopada 2022 r., znak: OŚiGW.6220.2.23.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,,Kolbuszowa Górna V” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 6 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Kolbuszowa Górna, gmina Kolbuszowa” 2022-11-08 14:55 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
387. Decyzja Burmistrza Kolbuszowej z dnia 3 listopada 2022 r., znak: OŚiGW.6220.2.16.2022 orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową, garażem podziemnym oraz murami oporowymi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” 2022-11-08 14:28 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
388. Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 04 listopada 2022 r., znak AB.6740.5.4.2022 w sprawie realizacji inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa drogi gminnej Werynia- Kolonia w miejscowości Werynia” w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski" 2022-11-08 14:11 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
389. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego 2022-11-08 10:59 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
390. ROK 2022 2022-11-08 08:34 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
391. SPRZEDAŻ WĘGLA 2022-11-07 12:39 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
392. Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 03 listopada 2022 r., znak AB.6740.5.3.2022 w sprawie realizacji inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa drogi gminnej Werynia-Dzikowiec w miejscowości Werynia” w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski 2022-11-07 12:02 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
393. Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa, ul. Kolejowa 1, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 07 listopada 2022 r. upublicznił na Platformie miniPortal Specyfikację Warunków Zamówienia: „Dostawa artykułów żywieniowych do Jednostek Oświatowych w Gminie Kolbuszowa - Mięso, wędliny, ryby, mrożonki” 2022-11-07 10:11 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
394. KONSULTACJE SPOŁECZNE 2022-11-07 08:52 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
395. Protokół Nr L/2022 z L sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 września 2022 roku 2022-11-07 08:52 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
396. KONSULTACJE SPOŁECZNE 2022-11-07 08:47 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
397. KONSULTACJE SPOŁECZNE 2022-11-07 08:46 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
398. KONSULTACJE SPOŁECZNE 2022-11-07 08:46 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
399. KONSULTACJE SPOŁECZNE 2022-11-07 08:44 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
400. KARTY USŁUG 2022-11-07 08:43 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci

Strona: 8 z 96


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki