Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
301. Podatki i opłaty - Informacje ogólne 2022-12-06 10:54 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
302. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 29.11.2022r. wpłynęło odwołanie Pani Joanny Drapała-Szynal, od decyzji Burmistrza Kolbuszowej odmawiającej warunków zabudowy i zagospodarowania terenu znak: RBiPP.6730.125.2022 z dnia 25.11.2022 r., dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej, budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na terenie inwestycji stanowiącym działkę ozn. nr ew.: 1731, położonym w miejscowości Kolbuszowa Dolna, gmina Kolbuszowa 2022-12-06 08:36 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
303. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego” na działkach ozn. nr ew. 811, 812 położonych w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Pana Mateusza Micek, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2022-12-06 08:00 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
304. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, znak. SKO.401.ZP.2743.331.2022 w sprawie uchylenia decyzji Burmistrza Kolbuszowej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej KOB7104A wraz z wiz oraz kanalizacją kablową” w miejscowości Zarębki 2022-12-05 14:30 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
305. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 4, 35-065 Rzeszów, działającej przez pełnomocnika Pana Macieja Serwatka, w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN, budowa złączy kablowych SN, budowa słupów sieci napowietrznej SN, przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN” na części działek ozn. nr ew.: 3291/2, 3300/25, 1826/5, 1480/64, 1480/61, 1480/58, 1480/15, 1480/16, 1480/17, 1480/18, 1480/19, 1480/20, 1480/59, 1480/21, 1480/22, 1480/23, 1483, 1484, 1485, 1487, 1488, 1489/1, 1489/2, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494/3, 1494/4, 1495/3, 1495/4, 1496, 1497/1, 1497/2, 1497/3, 1193/1, 843, 850, 847, 851, 854, 855, 856, 857/1, 859/1, 860, 861, 866, 867, 868, 870, 873, 874, 898, 899, 901, 903, 905, 906, 907, 909, 918, 929, 930, 931, 932, 935, 936, 938/2, 947, 948, 949, 951, 958, 963, 967, położonych w miejscowości Widełka gmina Kolbuszowa, oraz części działek ozn. nr ew.: 1676/1, 1676/2, 1658, 1673, 1674, 1675, 1646, 2458/3, 2458/2, 2454/1, 2454/2, 2457/1, 2457/2, 2455/1, 2455/2, 2456, 51, 1702, 2544, 1701, 1703/3, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711/1, 1712, 966, 965/2, 964/4, 963, 878, 879, 880 położonych w miejscowości Przewrotne gmina Głogów Małopolski 2022-12-05 14:04 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
306. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Zarządzanie zasobem komunalnym 2022-12-02 14:42 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
307. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: zadanie nr 1: Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa zadanie nr 2: Odbiór i transport odpadów segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa. 2022-12-02 14:38 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
308. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: zadanie nr 1: Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa zadanie nr 2: Odbiór i transport odpadów segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa. 2022-12-02 14:37 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
309. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie Pani Eweliny Karczmarczyk reprezentowanej przez pełnomocnika Panią adwokat Agnieszkę Szela-Stanowską, został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych”, na części działki ozn. nr ew. 1254/4, położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna, który został uzupełniony zgodnie z uwagami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu przez projektanta Pana Damiana Draguła 2022-12-02 14:09 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
310. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu p.n.: Budowa i przebudowa ul. Przemysłowej i ul. Żytniej w Kolbuszowej w tym: Zadanie nr 1 pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Przemysłowej w Kolbuszowej wraz z budową oświetlenia oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej. Zadnie nr 2 pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Żytniej w Kolbuszowej (II etap na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Rolnika) wraz z budową oświetlenia oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej" 2022-12-02 14:08 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
311. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie Pani Eweliny Karczmarczyk reprezentowanej przez pełnomocnika Panią adwokat Agnieszkę Szela-Stanowską, został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na części działki ozn. nr ew. 1254/4, położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna, który został uzupełniony zgodnie z uwagami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu przez projektanta Pana Damiana Draguła 2022-12-02 14:06 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
312. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "„Przebudowa uszkodzonych przepustów na cieku wodnym w Widełce”, w tym: Zadanie nr 1 Odbudowa przepustu P1 w km 2+184-2+190 cieku Widełka na terenie części działek o nr ewid. nr 1480/61, 1480/59, 1480/64, 1480/58, 1480/55 – obręb Widełka. Zadanie nr 2 Odbudowa przepustu P3 w km 2+823-2+829 cieku Widełka na terenie części działek o nr ewid. nr 1480/61, 1480/59, 1480/64, 1480/58, 1480/55 – obręb Widełka." 2022-12-02 13:55 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
313. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Kolbuszowa do 30.06.2023 roku" 2022-12-02 13:54 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
314. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby Gminy Kolbuszowa - I półrocze 2023 roku" 2022-12-02 13:53 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
315. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej na I półrocze 2023 roku 2022-12-02 13:51 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
316. 2022 r. 2022-12-02 13:30 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
317. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Pobór i analiza wody basenowej na Krytej Pływalni Fregata w Kolbuszowej" 2022-12-01 14:49 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
318. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Zakup i dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej na I półrocze 2023 roku" 2022-12-01 14:36 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
319. Zapytanie ofertowe na zadania pn.: "Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do urządzeń drukujacych dla Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej na I półrocze 2023 roku" 2022-12-01 14:24 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
320. Zapytanie ofertowe na zadania pn.: "Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do urządzeń drukujacych dla Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej na I półrocze 2023 roku" 2022-12-01 14:24 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
321. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie Pana Jacka Polek reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Piotra Chmura został opracowany projekt decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa wiaty wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gospodarczy”, na działkach ozn. nr ew.: 133/1, 119/1 położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna, który został uzupełniony zgodnie z uwagami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu przez projektanta Pana Damiana Draguła 2022-12-01 14:06 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
322. Zapytanie ofertowe na zadania pn.: "Zakup i dostawa artykułów i środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej na I półrocze 2023 r." 2022-12-01 12:23 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
323. LIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2022-12-01 12:19 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
324. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Usługi świadczone z zakresu BHP, ochrona przeciwpożarowej, pełnienie funkcji koordynatora dostępności" 2022-12-01 11:43 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
325. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umową: Przebudowa ulicy Skowrońskiego – wykonanie kanalizacji deszczowej 2022-12-01 09:13 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
326. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Modernizacja drogi gminnej Nr 150500 R Widełka-Majdan w km od 1+740 do 2+000 w miejscowości Widełka 2022-12-01 09:01 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
327. SPRZEDAŻ WĘGLA 2022-12-01 08:05 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
328. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sokołowskiej i Leśnej w Kolbuszowej" - część I 2022-11-30 15:13 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
329. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie Państwa Anety Płaza-Altamer i Arkadiusza Altamer, został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe” na działce ozn. nr ew. 4162/62 położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna 2022-11-30 13:29 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
330. Za 2021 rok 2022-11-30 10:34 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
331. Petycja w sprawie utworzenia parku dla psów w Kolbuszowej 2022-11-29 14:43 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
332. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 28.11.2022r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.159.2022 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego i drogi wewnętrznej” na części na działek ozn. nr ew.: 3759/5, 3766/8, położonej w miejscowości Widełka, dla Pana Krzysztofa Michałek 2022-11-29 13:21 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
333. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 28.11.2022r. wydano decyzję znak: RBiPP.6733.45.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”, na części działki ozn. nr ew.: 1392/7 obręb Kolbuszowa Dolna, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego 2022-11-28 21:16 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
334. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowanej przez Burmistrza Kolbuszowej Jana Zubę, w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa boiska przyszkolnego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą”, na części działek ozn. nr ew.: 2031/3, 894/3, 2032/3 położonych w miejscowości Kupno położonej w mieście Kolbuszowa 2022-11-28 21:08 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
335. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 28.11.2022r. wydano decyzję znak: RBiPP.6733.47.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”, na terenie złożonym z działek ozn. nr ew.: 182/13, 182/14, 182/15 położonych w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego. 2022-11-28 20:59 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
336. Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej do Szkoły Podstawowej im. Jana Zawiszy w Przedborzu 2022-11-25 15:09 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
337. Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej do Szkoły Podstawowej im. Jana Zawiszy w Przedborzu 2022-11-25 15:07 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
338. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 25.11.2022r. wydano decyzję znak: RBiPP.6733.46.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia”, na częściach działek ozn. nr ew.: 120/3, 120/4 w mieście Kolbuszowa, dla Pana Pawła Kiwak 2022-11-25 15:03 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
339. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Jesionowej, Zbożowej i Modrzewiowej, oznaczona nr ew. działki 2137/47 o pow. 0,0601 ha 2022-11-25 13:17 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
340. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego, w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”, na terenie złożonym z działek ozn. nr ew.: 1755/10, 1755/8, 1759/2 położonych w miejscowości Kolbuszowa Dolna oraz działki ozn. nr ew.:, 385/27 położonej w mieście Kolbuszowa 2022-11-25 12:56 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
341. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 25.11.2022r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.125.2022 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej, budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce ozn. nr ew.: 1731 położonej w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Państwa Anny i Mariusza Nowickich 2022-11-25 11:31 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
342. LII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2022-11-25 08:07 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
343. Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej ul. J. Wiktora i budowa ul. Ks. L. Ruczki w Kolbuszowej 2022-11-24 14:03 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
344. Ogłoszenie o zamówieniu: Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Kolbuszowa 2022-11-23 14:54 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
345. Plan postęowań o udzielenie zamówienia - 23.11.2022 2022-11-23 14:42 Monika Fryzeł usuniД™cie artykuЕ‚u
346. Plan postęowań o udzielenie zamówienia - 23.11.2022 2022-11-23 14:41 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
347. 2022 r. 2022-11-23 14:41 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
348. 2022 r. 2022-11-23 14:40 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
349. Plan postęowań o udzielenie zamówienia - 23.11.2022 2022-11-23 14:39 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
350. Plan postęowań o udzielenie zamówienia - 23.11.2022 2022-11-23 14:39 Monika Fryzeł usuniД™cie artykuЕ‚u

Strona: 7 z 96


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki