Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2023-05-31 19:17:33

2019 r.


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 73/60 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 73/60 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta i Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 81/5 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta i Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 81/5 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba  

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczona nr ew. działki 48/20 o pow. 0.1455 ha oraz niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczona nr ew. działki 48/60 o pow. 0.1290 ha

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Bukowcu, oznaczona nr ew. działki 94/2 o powierzchni 0.2200 ha

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta i Topolowej, oznaczona nr ew. działki 81/5 o pow. 3,2374 ha

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, oznaczona nr ew. działki 73/60 o pow. 0,6406 ha

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Piaskowej, oznaczona nr ew. działki 294/12 o powierzchni 0.1054 ha

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Polnej, oznaczona nr ew. działki 2137/70 o pow. 0.0347 ha

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Obrońców Pokoju, oznaczona nr ew. działki 2137/16 o pow. 0.0195

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny położony w budynku wielorodzinnym w Kolbuszowej przy ulicy Kolejowej 12, oznaczony nr 4 o powierzchni użytkowej 37,03 m2

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Polnej, oznaczona nr ew. działki 2137/70 o pow. 0.0347 ha

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest: 1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Żytniej, oznaczona nr ew. działki 2248/2 o powierzchni 0.0230 ha oraz 2. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej, oznaczona nr ew. działki 2249/2 o powierzchni 0.0216 ha

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej Górnej oznaczona nr ew. działki 4285/34 o pow. 0,2260 ha

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza III publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Polnej, oznaczona nr ew. działki 2137/70 o pow. 0.0347 ha

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Widełce oznaczona nr ew. działki 3300/133 o pow. 0.0324 ha

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Narcyzowej, oznaczona nr ew. działki 48/148 o pow. 0.0740 ha

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Błonie i Narcyzowej. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Błonie i Narcyzowej, oznaczona nr ew. działki 48/157 o pow. 0,9131 ha

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy W. Witosa, oznaczona nr ew. działki 993/12 o pow. 0.0035 ha

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Widełce oznaczona nr ew. działki 3005/10 o pow. 0.0368 ha i nr ew. działki 3001/5 o pow. 0,0048 ha

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest: 1) Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Tulipanowej, oznaczona nr ew. działki 48/158 o pow. 0.1255 ha, 2) Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Tulipanowej, oznaczona nr ew. działki 48/159 o pow. 0.0993 ha, 3) Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Tulipanowej, oznaczona nr ew. działki 48/160 o pow. 0.0781 ha, 4) Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Tulipanowej, oznaczona nr ew. działki 48/161 o pow. 0.0730 ha

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest: 1) Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Narcyzowej, oznaczona nr ew. działki 2437/1 o pow. 0.1084 ha, 2) Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Narcyzowej, oznaczona nr ew. działki 2437/2 o pow. 0. 1081ha, 3) Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Narcyzowej, oznaczona nr ew. działki 2437/3 o pow. 0.1089 ha

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest: 1. "Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Żytniej, oznaczona nr ew. działki 2248/2 o powierzchni 0.0230 ha", 2. "Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej, oznaczona nr ew. działki 2249/2 o powierzchni 0.0216 ha"

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Błonie. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Błonie, oznaczona nr ew. działki 48/162 o pow. 0,2028 ha

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest: 1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej Dolnej oznaczona nr ew. działki 1147/31 o pow. 0,0785 ha, 2. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej Dolnej oznaczona nr ew. działki 1147/32 o pow. 0,0351 ha