Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
201. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej na I półrocze 2023 rok" 2023-01-04 14:59 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
202. 2023 r. 2023-01-04 09:29 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
203. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Udzielanie świadczeń w roku 2023 z zakresu medycyny pracy - profilaktyczna opieka zdrowotna dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej" 2023-01-03 15:17 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
204. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Udzielanie świadczeń w roku 2023 z zakresu medycyny pracy - profilaktyczna opieka zdrowotna dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej" 2023-01-03 15:12 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
205. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sokołowskiej i Leśnej w Kolbuszowej" - część I 2023-01-03 15:09 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
206. 2023 r. 2023-01-03 15:02 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
207. 2023 r. 2023-01-03 15:02 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
208. 2023 r. 2023-01-03 15:02 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
209. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 03.01.2023r. wydano decyzję znak: RBiPP.6733.49.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza”, na części działek ozn. nr ew.: 1592/8, 1592/4, 1591, 1193/1, 1035, 1032/3, 1032/2, 1032/1 położonych w miejscowości Widełka, dla Pana Marka Chuchro 2023-01-03 14:34 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
210. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 03.01.2023r. wydano decyzję znak: RBiPP.6733.50.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”, na terenie złożonym z działek ozn. nr ew.: 1755/10, 1755/8, 1759/2 położonych w miejscowości Kolbuszowa Dolna oraz działki ozn. nr ew:, 385/27 położonej w mieście Kolbuszowa, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego 2023-01-03 14:21 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
211. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 02.01.2023r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.139.2022 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego” na działkach ozn. nr ew. 811, 812 położonych w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Pana Mateusza Micek 2023-01-03 14:18 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
212. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2023-01-03 12:55 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
213. Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Opieki Społecznej i Zdrowia 2023-01-03 12:54 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
214. Komisja Mandatowo - Regulaminowo - Samorządowa 2023-01-03 12:53 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
215. Komisja Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia 2023-01-03 12:53 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
216. Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej 2023-01-03 12:52 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
217. Komisja Rewizyjna 2023-01-03 12:52 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
218. Komisja Mandatowo - Regulaminowo - Samorządowa 2023-01-03 12:50 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
219. Komisja Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia 2023-01-03 12:49 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
220. Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej 2023-01-03 12:48 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
221. Plan pracy Rady Miejskiej 2023-01-03 12:47 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
222. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 28.12.2022r., Burmistrz Kolbuszowej wydał odmowną decyzję o warunkach zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, znak: RBiPP.6730.173.2021.2022, pod nazwą: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa wiaty wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gospodarczy” na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid. 133/1, 119/1 w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla Pana Jacka Polek, działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Chmurę 2023-01-03 12:42 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
223. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 02.01.2023r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.147.2022 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego” na działce ozn. nr ew. 4162/14 położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla Pani Bożeny Siębor, reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Aleksandrę Słowik 2023-01-03 12:39 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
224. Petycja Wójta Gminy Solina 2023-01-03 12:34 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
225. Petycja w sprawie utworzenia parku dla psów w Kolbuszowej 2023-01-03 12:34 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
226. Podatki i opłaty - Informacje ogólne 2023-01-03 11:24 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
227. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolbuszowa na lata 2023-2030 2023-01-03 10:47 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
228. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolbuszowa na lata 2023-2030 2023-01-03 10:47 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
229. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pani Anny Micek-Kotarskiej w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej” na działkach ozn. nr ew. 252/3, 252/5, 253/3 położonych w miejscowości Bukowiec 2023-01-02 12:07 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
230. LIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2023-01-02 10:54 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
231. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 29.12.2022r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.149.2022 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, sześciu budynków garażowo-gospodarczych oraz dwóch dróg wewnętrznych” na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ew.: 337 położonej w mieście Kolbuszowa, dla Pana Józefa Jakubiec 2022-12-30 14:36 Lucjan Maciąg aktualizacja treЕ›ci
232. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych”, na części działki ozn. nr ew. 1254/4, położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla Pani Eweliny Karczmarczyk reprezentowanej przez pełnomocnika Panią adwokat Agnieszkę Szela-Stanowską 2022-12-30 14:32 Lucjan Maciąg aktualizacja treЕ›ci
233. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na części działki ozn. nr ew. 1254/4, położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla Pani Eweliny Karczmarczyk reprezentowanej przez pełnomocnika Panią adwokat Agnieszkę Szela-Stanowską został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2022-12-30 14:29 Lucjan Maciąg aktualizacja treЕ›ci
234. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie Centro-Bud Development sp. z o.o. reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Krężel, został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami postojowymi” na działkach ozn. nr ew. 621/13, 621/11, 622/4, 622/36, 2306 położonych w mieście Kolbuszowa 2022-12-30 14:25 Lucjan Maciąg aktualizacja treЕ›ci
235. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbuszowa 2022-12-28 14:27 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
236. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe” na działce ozn. nr ew. 4162/62 położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla Państwa Anety Płaza-Altamer i Arkadiusza Altamer został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2022-12-28 14:18 Lucjan Maciąg aktualizacja treЕ›ci
237. SPRZEDAŻ WĘGLA 2022-12-28 14:13 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
238. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, działającej przez Pełnomocnika Active Line Marcin Taczalski w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla schroniska dla zwierząt” na działkach ozn. nr ew. 69/3, 69/4, 99, 100 położonych w miejscowości Kolbuszowa Dolna 2022-12-28 14:12 Lucjan Maciąg aktualizacja treЕ›ci
239. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych publicznych, wewnętrznych, chodników, parkingów i placów na terenie miasta i gminy Kolbuszowa w sezonie 2022/2023” tj. miasto Kolbuszowa oraz tereny sołectw: Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna , Zarębki, Werynia, Nowa Wieś, Świerczów, Domatków, Bukowiec, Kupno, Poręby Kupieńskie” 2022-12-22 14:34 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
240. KONSULTACJE SPOŁECZNE 2022-12-21 14:04 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
241. Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030 2022-12-21 14:04 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
242. KONSULTACJE SPOŁECZNE 2022-12-21 13:47 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
243. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Zimowe utrzymanie dróg gminnych publicznych, wewnętrznych, chodników, parkingów i placów na terenie miasta i gminy Kolbuszowa w sezonie 2022/2023” tj. miasto Kolbuszowa oraz tereny sołectw: Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna , Zarębki, Werynia, Nowa Wieś, Świerczów, Domatków, Bukowiec, Kupno, Poręby Kupieńskie 2022-12-21 09:46 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
244. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowanej przez Burmistrza Kolbuszowej Jana Zubę, w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie DK nr 9 na granicy Kolbuszowej i Kolbuszowej Górnej”, na działkach ozn. nr ew.: 1742, 2315/1, 2315/2, 2315/3, 2315/4, położonych w mieście Kolbuszowa oraz działkach ozn. nr ew.: 1234/2, 1235/2, 1236/2, 1237/2, 1233/4 położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna 2022-12-21 08:22 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
245. Projekt budżetu miasta i gminy Kolbuszowa na 2023 rok 2022-12-20 14:52 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
246. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego własności Gminy Kolbuszowa wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej. Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku wielorodzinnym w Kolbuszowej przy ulicy Targowej 8 o powierzchni użytkowej 25,04 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz ze sprzedażą udziału 2742/94095 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli oraz udział wynoszący 2742/94095 części w prawie własności działki oznaczonej nr ew. 1321/2 o powierzchni 0,0239 ha 2022-12-20 13:49 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
247. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Widełce, oznaczona nr ew. działki 1827/319 o pow. 0,0334 ha 2022-12-20 13:49 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
248. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowanej przez Burmistrza Kolbuszowej Jana Zubę, w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. południowej w Kolbuszowej”, na działkach ozn. nr ew.: 1166/6, 1165/2, 1165/3, 1164/20, 1164/21, 371 położonych w mieście Kolbuszowa 2022-12-20 12:25 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
249. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie Soter spółka z o.o., został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wiaty magazynowej” na części działki ozn. nr ew.: 1013/3, położonej w mieście Kolbuszowa. Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia 2022-12-20 11:12 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
250. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 19 grudnia 2022 r., znak: OŚiGW.6220.2.17.2022 o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1325 R Blizna-Leszcze-Przedbórz-Poręby Kupieńskie wraz z budową mostu JNI 01024241 w km 13+898 w miejscowości Przedbórz, Bukowiec” 2022-12-19 15:04 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci

Strona: 5 z 96


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki