Ogłoszenia

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego
z dnia 31 października 2018 roku znak:
RZ.ZUZ.4.421.282.2018.EB w sprawie wygaszenia
pozwolenia wodnoprawnego z dnia 04.05.2011 r.
znak: OŚ.6341.10.2011 na wykonanie wylotu oraz
odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych
co rzeki Łęg z biologiczno-mechanicznej
oczyszczalni ścieków w miejscowosci Widełka-
zakład zrzekł się praw do pozwolenia w tym
zakresie.
 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2018-11-08 12:42:47.
Data wprowadzenia: 2018-11-08 12:42:47
Opublikowane przez: Joanna Micek
« powrót