kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 > Zapytania ofertowe 2017
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Gminy Kolbuszowa
2017-12-12 13:33:10
Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1- Formularz oferty Załącznik nr 2- Kalkulacja cenowa Modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu- 13.12.2017 Wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu- 19.12.2017 Za  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Dostawa wyposażenia kuchennego i pozostałych artykułów”
2017-11-09 15:09:11
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz oferty Załącznik nr 2- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3- Kalkulacja cenowa Załącznik nr 4- Projekt Umowy Zalącznik nr 1 do Umowy- Warunkami gwarancji Z  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Dostawa i montaż sprzętu RTV/AGD”
2017-11-09 14:59:55
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz oferty Załącznik nr 2- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3- Kalkulacja cenowa Załącznik nr 4- Projekt Umowy Zalącznik nr 1 do Umowy- Warunkami gwarancji Z  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Dostawa i montaż akcesoriów łazienkowych”
2017-11-09 14:18:16
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz oferty Załącznik nr 2- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3- Kalkulacja cenowa Załącznik nr 4- Projekt Umowy Załącznik nr 5- Plan Dziennego Domu Senior+ w H  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Dostawa i montaż mebli”
2017-11-09 14:12:08
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz oferty Załącznik nr 2- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3- Kalkulacja cenowa Załącznik nr 4- Projekt Umowy Załącznik nr 5- Plan Dziennego Domu Senior+ w H  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego / gimnastycznego"
2017-11-09 13:13:38
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz oferty Załącznik nr 2- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3- Kalkulacja cenowa Załącznik nr 4- Projekt Umowy Załącznik nr 5- Plan Dziennego Domu Senior+ w H  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzew stanowiących pomniki przyrody zlokalizowane na terenie Gminy Kolbuszowa”
2017-10-03 12:41:45
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz oferty Załącznik nr 2- Projekt umowy Modyfikacja Zapytania Ofertowego- 12.10.2017 Informacja z otwarcia ofert- 20.10.2017 Zawiadomienie o unieważnienie postępowania- 20.10.2017   ...więcej

Zapytanie ofertowe: na zadanie pn.: „Prowadzenie zajęć dodatkowych – gimnastyka korekcyjna”
2017-09-28 15:27:42
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz oferty Załącznik nr 2- Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3- Kalkulacja cenowa Załącznik nr 4- Wykaz osób Załącznik nr 5- Wykaz usług Załącznik nr 6- Oświadczenie o  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Prowadzenie zajęć dodatkowych – rytmika”
2017-09-28 15:06:55
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2- Formularz oferty Załącznik nr 3- Kalkulacja cenowa Załącznik nr 4- Wykaz osób Załącznik nr 5- Wykaz usług Załącznik nr 6- Oświadczenie o  ...więcej

Informacja o Zapytaniu Ofertowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
2017-09-12 13:41:15
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Termomodernizacjia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi" Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz oferty Załącznik nr 2- Przedmiar robót Załącznik nr 3- Wykaz robót budowl  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu elektronicznego”
2017-08-22 13:31:09
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz oferty Załącznik nr 2- Kalkulacja cenowa Załącznik nr 3- Projekt Umowy Informacja z otwarcia ofert- 31.08.2017   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 01.09.2017   ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Dostawa i montaż mebli”
2017-08-22 12:31:26
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz oferty Załącznik nr 2- Kalkulacja cenowa Załącznik nr 3- Projekt Umowy Załącznik nr 4- Wizualizacja elementów Informacja z otwarcia ofert- 31.08.2017 Zawiadomienie o wyborze   ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Dostawa wyposażenia w postaci książek, ćwiczeń i dzienników zajęć"
2017-08-22 11:16:29
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz oferty Załącznik nr 2- Kalkulacja cenowa Załącznik nr 3- Projekt Umowy Informacja z otwarcia ofert- 31.08.2017 Zawiadominie o wyborze - 01.09.2017        ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Dostawa pomocy dydaktycznych"
2017-08-22 11:04:28
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz oferty Załącznik nr 2- Kalkulacja cenowa Załącznik nr 3- Projekt Umowy Załącznik nr 4- Wizualizacja elementów Informacja z otwarcia ofert- 31.08.2017   Zawiadomienie o   ...więcej

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane pn.: "Budowa placów zabaw przy SP w Weryni i SP w Przedborzu"
2017-08-02 13:28:39
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy Załącznik nr 2- Projekt Umowy Załącznik nr 3- Wizualizacja elementów Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku powiązań Zawiadomienie o wyborze oferty (2017.08.16) Sprostowani  ...więcej

Informacja o Zapytaniu Ofertowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Weryni
2017-07-26 15:24:59
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Weryni” Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz oferty Załącznik nr 2- Przedmiar robót Załącznik nr 3- Projekt Umowy Załącznik  ...więcej

Informacja o Zapytaniu Ofertowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
2017-07-18 15:09:03
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Termomodernizacjia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej wsi" Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz oferty Załącznik nr 2- Przedmiar robót Załącznik nr 3- Wykaz robót budowl  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Remont kwatery żołnierzy WP z 1939 roku w Kolbuszowej"
2017-07-05 14:38:10
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy Załącznik nr 2- Projekt Umowy Załącznik nr 3- Przedmiar Robót Załącznik nr 4- Dokumentacja Techniczna Modyfikacja Zpaytania Ofertowego- 06.07.2017 Załącznik nr 1- Form  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Modernizacja placu na spotkania integracyjne - przebudowa placu zabaw w Świerczowie"
2017-07-05 14:30:14
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz Oferty Załącznik nr 2- Projekt Umowy Załącznik nr 3- Wizualizacja elementów Modyfikacja Zpaytania Ofertowego- 06.07.2017 Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy- zmodyfikowany Mod  ...więcej

Informacja o Zapytaniu Ofertowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
2017-06-30 13:17:58
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Termomodernizacjia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej wsi" Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz oferty Załącznik nr 2- Przedmiar robót Załącznik nr 3- Wykaz robót budowl  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 22
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl