Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
51. Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Przebudowa ul. Pileckiego - przebudowa infrastruktury technicznej" 2023-03-01 13:59 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
52. 2023 2023-03-01 13:48 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
53. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kolbuszowa w 2023 r." 2023-03-01 13:43 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
54. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kolbuszowa w 2023 r." 2023-03-01 13:43 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
55. Petycja w sprawie budowy chodnika przy drodze Sędziszowskiej w miejscowości Kolbuszowa Górna 2023-03-01 13:18 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
56. Petycja mieszkańców ul. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej w sprawie podwyżek diet dla radnych Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2023-03-01 11:15 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
57. Petycja w sprawie utworzenia parku dla psów w Kolbuszowej 2023-03-01 11:00 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
58. Petycja mieszkańców Kolbuszowej dot. zmiany organizacji ruchu w okolicy Zielonego Rynku w Kolbuszowej 2023-03-01 10:59 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
59. Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji do spraw weryfikacji i wyboru wniosków 2023-03-01 07:58 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
60. Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji do spraw weryfikacji i wyboru wniosków 2023-02-28 14:24 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
61. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej, Dróg i Transportu 2023-02-28 10:51 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
62. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle, znak: RZ.ZUZ.2.4210.45.2023.PP o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urządzeń wodnych na wykonanie wzdłuż projektowanej drogi gminnej Poręby Kupieńskie - Stare Poręby rowów przydrożnych ziemnych infiltracyjnych do przejmowania wód opadowych lub roztopowych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie - Zabłocie oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie - Stare Poręby" 2023-02-27 12:22 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
63. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle, znak: RZ.ZUZ.2.4210.45.2023.PP o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urządzeń wodnych na wykonanie wzdłuż projektowanej drogi gminnej Poręby Kupieńskie - Stare Poręby rowów przydrożnych ziemnych infiltracyjnych do przejmowania wód opadowych lub roztopowych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie - Zabłocie oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie - Stare Poręby" 2023-02-27 11:39 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
64. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4210.391.2022.EL o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do potoku Świerczówka z odcinka DW nr 875 Mielec - Leżajsk, z lokalizacją i oddziaływaniem na działkach nr 90, 105/1, 106/2, 107/5, 220/2, 344/4, 345/1, 346/6 - obręb Świerczów 2023-02-24 12:40 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
65. Budżet Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok 2023-02-24 12:13 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
66. LVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2023-02-24 08:39 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
67. Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi gminnej Widełka – Liszcze”. Zadanie nr 2: „Modernizacja ul. Pańska – Widełka”. Zadanie nr 3: „Przebudowa drogi gminnej Widełka – Majdan” – wykonanie nawierzchni asfaltowej w km od 1+740 do 2+000. 2023-02-23 13:47 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
68. Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2023-02-22 14:45 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
69. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku dawnej świetlicy środowiskowej w Kolbuszowej w celu zmiany sposobu użytkowania na Centrum Usług Społecznych - dokumentacja projektowa" 2023-02-21 12:53 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
70. Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 2023-02-21 08:52 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
71. Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 2023-02-21 08:51 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
72. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4210.413.2022.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych poprzez wykonanie wylotów, likwidację, budowę i przebudowę rowów oraz usługę wodną, z lokalizacją inwestycji oraz zasięgiem oddziaływania na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 32/1, 47, 73/6, obręb Kolbuszowa 2023-02-20 12:43 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
73. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działce ozn. nr ew. 4162/54 położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla Pani Marty Łagoda-Byra i Pana Artura Łagoda został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2023-02-17 12:58 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
74. LVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2023-02-17 12:53 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
75. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle, znak: RZ.ZUZ.2.4210.45.2023.PP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych ziemnych infiltracyjnych do przejmowania wód opadowych lub roztopowych wzdłuż projektowanej drogi gminnej Poręby Kupieńskie - Stare Poręby w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie - Zabłocie oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie - Stare Poręby" 2023-02-17 08:17 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
76. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4210.15.2023.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych poprzez likwidację odcinka rowu dla inwestycji pn.: "Budowa drogi gminnej, publicznej ul. Partyzantów w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej" z lokalizacją oraz zasięgiem oddziaływania na terenie działki nr 378/1, obręb 0001 Kolbuszowa oraz działki nr 1738/16, 1764/1, obręb 0006 Kolbuszowa Dolna 2023-02-16 14:56 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
77. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 14.02.2023r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.166.2022 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami postojowymi” na działkach ozn. nr ew. 621/13, 621/11, 622/4, 622/36, 2306 położonych w mieście Kolbuszowa, dla Centro-Bud Development sp. z o.o. reprezentowaną przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Krężel 2023-02-16 12:57 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
78. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 15.02.2023r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.25.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr KOB7102A wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową” na działce ozn. nr ew. 418/3 położonej w miejscowości Nowa Wieś, dla P4 sp. z o.o., działającej przez Pełnomocnika Pana Mariusza Głos 2023-02-15 12:38 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
79. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolbuszowa e 2023 r." 2023-02-15 12:17 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
80. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolbuszowa e 2023 r." 2023-02-15 12:17 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
81. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle, znak: RZ.ZUZ.2.4210.36.2023.PP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z odcinka drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie - Zabłocie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie - Zabłocie oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieński - Stare Poręby" 2023-02-15 09:24 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
82. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 14.02.2023r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.56.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej” na działkach ozn. nr ew. 252/3, 252/5, 253/3 położonych w miejscowości Bukowiec, dla Pani Anny Micek-Kotarskiej 2023-02-15 08:55 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
83. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4210.408.2022.EL o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do potoku Górnianka poprzez wylot W2, oraz rowów poprzez wyloty W1 i W3, z lokalizacją i oddziaływaniem na działkach nr 1223/3, 3887/5, obręb 0009 Kolbuszowa Górna 2023-02-15 08:27 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
84. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle, znak: RZ.ZUZ.2.4210.36.2023.PP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z odcinka drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie - Zabłocie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie - Zabłocie oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieński - Stare Poręby" 2023-02-14 15:00 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
85. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4210.408.2022.EL o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do potoku Górnianka poprzez wylot W2, oraz rowów poprzez wyloty W1 i W3, z lokalizacją i oddziaływaniem na działkach nr 1223/3, 3887/5, obręb 0009 Kolbuszowa Górna 2023-02-14 14:59 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
86. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4210.407.2022.KZ2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych istniejącymi wylotami kanalizacji deszczowej W1 (km 166+750) i W2 (166+766) do wód potoku Górnianka z lokalizacją inwestycji na działce nr 3886, obręb 0009 Kolbuszowa Górna 2023-02-14 14:55 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
87. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 14.02.2023r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.54.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie DK nr 9 na granicy Kolbuszowej i Kolbuszowej Górnej”, na działkach ozn. nr ew.: 1742, 2315/1, 2315/2, 2315/3, 2315/4, położonych w mieście Kolbuszowa oraz działkach ozn. nr ew.: 1234/2, 1235/2, 1236/2, 1237/2, 1233/4 położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowanej przez Burmistrza Kolbuszowej Jana Zubę 2023-02-14 14:28 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
88. Obwieszczenie REgionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WPN.082.1.11.2022.KB.54 z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie sporządzenia projektu zarządzenia ustanawiającego plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Sandomierska PLB180005 2023-02-14 10:12 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
89. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Budowa wodociągu Kolbuszowa - Bukowiec" 2023-02-13 15:22 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
90. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Budowa wodociągu Kolbuszowa - Bukowiec" 2023-02-13 15:20 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
91. Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Utrzymanie zieleni na terenie miasta Kolbuszowa w tym Parku Niepodległości, Bulwarów, Ronda" 2023-02-13 14:59 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
92. Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Utrzymanie zieleni na terenie miasta Kolbuszowa w tym Parku Niepodległości, Bulwarów, Ronda" 2023-02-13 14:16 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
93. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, działającej przez Pełnomocnika Pana Marka Tokarz w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 103958R ul. Partyzantów w Kolbuszowej” na działkach ozn. nr ew. 2300/7, 381, 1618, 1627, 1636, 1647, 2352/69, 2352/5, 2396, 378/7 położonych w mieście Kolbuszowa 2023-02-10 13:27 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
94. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2023 2023-02-09 14:33 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
95. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej, Dróg i Transportu 2023-02-09 13:46 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
96. Referat Podatków 2023-02-09 08:52 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
97. Referat Podatków 2023-02-09 08:51 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
98. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2023-02-08 13:53 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
99. Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"- edycja 2023 2023-02-08 13:03 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
100. Program „ Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 2023-02-08 12:56 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci

Strona: 2 z 96


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki