Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
151. Wybory samorządowe 2024 2024-02-28 12:41 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
152. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku gospodarczego” na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ew.: 1011/2 położonym w miejscowości Werynia, dla Pani Małgorzaty Płudowskiej, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2024-02-27 14:10 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
153. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż dokumentów potwierdzających recykling (zwanych dalej DPR) 2024-02-27 13:37 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
154. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż dokumentów potwierdzających recykling (zwanych dalej DPR) 2024-02-27 11:35 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
155. Wybory samorządowe 2024 2024-02-27 10:48 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
156. Zapytanie ofertowe Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej na zadanie pn.: "Dostawa i montaż ślusarki okiennej oraz renowacja zabytkowych witraży w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej" 2024-02-27 10:10 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
157. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kupnie, oznaczona nr ew. działki 1125/129 o pow. 0,0354 ha 2024-02-26 08:32 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
158. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest: 1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Lawendowej, oznaczona nr ew. działki 48/270 o pow. 0,0819 ha, 2. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Lawendowej, oznaczona nr ew. działki 48/271 o pow. 0,0801 ha 2024-02-26 08:32 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
159. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest: 1. niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicach Chabrowej, Lawendowej oznaczona nr ew. działki 48/254 o pow. 0,1883 ha, 2. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Lawendowej, oznaczona nr ew. działki 48/262 o pow. 0,1385 ha, 3. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Lawendowej, oznaczona nr ew. działki 48/263 o pow. 0,1352 h 2024-02-26 08:32 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
160. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Błonie, Tulipanowej, oznaczona nr ew. działki 48/228 o pow. 0,4793 ha 2024-02-26 08:31 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
161. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest: 1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Chabrowej, oznaczona nr ew. działki 48/236 o pow. 0,0906 ha, 2. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Chabrowej, oznaczona nr ew. działki 48/237 o pow. 0,0965 ha, 3. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Chabrowej, oznaczona nr ew. działki 48/246 o pow. 0,1005 ha 2024-02-26 08:31 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
162. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest: 1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Chabrowej, oznaczona nr ew. działki 48/257 o pow. 0,0998 ha, 2. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Chabrowej, oznaczona nr ew. działki 48/260 o pow. 0,1019 ha, 3. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Chabrowej, oznaczona nr ew. działki 48/261 o pow. 0,1008 ha 2024-02-26 08:31 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
163. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 23.02.2024 r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.256.2023 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku gospodarczego” na terenie inwestycji stanowiącym działkę ozn. nr ew.: 1370 położonym w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Pana Adama Kwaśnik 2024-02-23 13:47 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
164. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kupnie, oznaczona nr ew. działki 1125/129 o pow. 0,0354 ha 2024-02-23 13:39 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
165. Zawiadamiam, że w dniu 22.02.2024 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.1.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej”, na terenie inwestycji stanowiącym część działek ozn. nr ew.: 166/8, 166/17, 166/16, 166/19 położonym w mieście Kolbuszowa, dla Pana Mariusza Burek 2024-02-23 13:32 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
166. Zawiadamiam, że w dniu 22.02.2024 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.1.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej”, na terenie inwestycji stanowiącym część działek ozn. nr ew.: 166/8, 166/17, 166/16, 166/19 położonym w mieście Kolbuszowa, dla Pana Mariusza Burek 2024-02-23 13:03 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
167. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Błonie, oznaczona nr ew. działki 38/1 o pow. 1,0661 ha 2024-02-23 10:50 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
168. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą” na terenie inwestycji stanowiącym działkę ozn. nr ew.: 622/36 położonym w mieście Kolbuszowa, dla Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa reprezentowanej przez Burmistrza Kolbuszowej Jana Zubę, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2024-02-23 10:48 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
169. Wybory samorządowe 2024 2024-02-23 08:44 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
170. LXX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2024-02-23 08:11 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
171. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego” na terenie złożonym z działki ozn. nr ew.: 559/5 położonym w miejscowości Kupno, dla Państwa Angeliki i Przemysława Kukulskich, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2024-02-22 14:43 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
172. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż dokumentów potwierdzających recykling (zwanych dalej DPR) 2024-02-22 13:53 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
173. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż dokumentów potwierdzających recykling (zwanych dalej DPR) 2024-02-22 13:42 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
174. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Budowa placu targowego przy ul. Wolskiej w Kolbuszowej wraz z niezbędną infrastrukturą" 2024-02-22 12:43 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
175. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Budowa placu targowego przy ul. Wolskiej w Kolbuszowej wraz z niezbędną infrastrukturą" 2024-02-22 12:25 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
176. PRZETARGI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2024-02-21 15:10 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
177. Zawiadomienie informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa reprezentowana przez Burmistrza Kolbuszowej Pana Jana Zubę, w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa sieci wodociągowej w starorzeczu rzeki Nil”, na terenie inwestycji stanowiącym część działek ozn. nr ew.: 1299, 1287/11, 1298/2 położonym w miejscowości Kolbuszowa Dolna 2024-02-21 14:13 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
178. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na terenie inwestycji stanowiącym część działek ozn. nr ew.: 1703, 1715 położonym w miejscowości Kupno, dla Pana Bogusława Gorczycy, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2024-02-21 14:10 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
179. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 21.02.2024 r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.262.2023 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na terenie inwestycji stanowiącym część działek ozn. nr ew.: 976, 982 położonym w miejscowości Kupno, dla Pana Wiesława Olszowy 2024-02-21 14:07 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
180. Zapytanie ofertowe: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wolskiej, Piaskowej i Krakowskiej w Kolbuszowej – dokumentacja projektowa 2024-02-21 14:05 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
181. Zapytanie ofertowe: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wolskiej, Piaskowej i Krakowskiej w Kolbuszowej – dokumentacja projektowa 2024-02-21 14:05 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
182. Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego, znak: AB.6740.7.2.2024 z dnia 20.02.2024 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej, ul. Partyzantów w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej od km 0+003 do km 0+431 wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi" 2024-02-21 11:16 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
183. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2024-02-21 10:45 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
184. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż materiałów ziemnych pochodzących z wykopów 2024-02-20 15:11 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
185. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż materiałów ziemnych pochodzących z wykopów 2024-02-20 15:02 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
186. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnych urządzeń pochodzących z demontażu w modernizowanej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej 2024-02-20 14:35 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
187. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnych urządzeń pochodzących z demontażu w modernizacji oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej 2024-02-20 14:31 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
188. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnych urządzeń pochodzących z demontażu w modernizowanej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej 2024-02-20 14:28 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
189. Zapytanie ofertowe Kolbuszowskiego Klubu Turystycznego „SALAMANDRA” na zadanie pn. „Remont nawierzchni wokół urządzeń rekreacyjnych oraz uzupełnienie wyposażenia Ogródka Jordanowskiego w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Kolbuszowej poprzez modernizację placu zabaw w Ogródku Jordanowskim” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 2024-02-20 13:56 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
190. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest: 1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Lawendowej, oznaczona nr ew. działki 48/270 o pow. 0,0819 ha, 2. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Lawendowej, oznaczona nr ew. działki 48/271 o pow. 0,0801 ha 2024-02-20 13:29 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
191. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest: 1. niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicach Chabrowej, Lawendowej oznaczona nr ew. działki 48/254 o pow. 0,1883 ha, 2. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Lawendowej, oznaczona nr ew. działki 48/262 o pow. 0,1385 ha, 3. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Lawendowej, oznaczona nr ew. działki 48/263 o pow. 0,1352 h 2024-02-20 13:24 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
192. 2024 r. 2024-02-20 13:15 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
193. 2024 2024-02-20 11:03 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
194. Obwieszczenie zawiadamiające, że w 19.02.2024 r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.230.2023 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz częścią usługową” na terenie inwestycji stanowiącym działkę ozn. nr ew.: 887/2 położonym w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Państwa Agnieszki i Pawła Hanusek 2024-02-20 10:49 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
195. Wybory samorządowe 2024 2024-02-20 08:01 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
196. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż dokumentów potwierdzających recykling (zwanych dalej DPR) 2024-02-19 15:53 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
197. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż dokumentów potwierdzających recykling (zwanych dalej DPR) 2024-02-19 15:50 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
198. 2024 r. 2024-02-19 15:31 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
199. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwóch budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz drogi wewnętrznej” na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ew.: 3267/5, położonym w miejscowości Widełka, dla Pani Jolanty Michałek: wszczęto postępowanie administracyjne z dnia 23.01.2024 r., opracowano projekt decyzji z dnia 19.02.2024 r. 2024-02-19 13:24 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
200. Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 2024-02-16 12:04 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci

Strona: 4 z 122


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki