Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Adama Działowskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Kolbuszowa Górna - Kłapówka”, na terenie złożonym z działek ozn. nr ew.: 168, 165, 162, 160, 157, 155, 64/2, 153, 151 położonych w miejscowości Kłapówka 2023-03-24 11:34 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
2. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Adama Działowskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego Kłapówka - Łąki”, na terenie złożonym z działek ozn. nr ew.: 325, 324, 322, 305 położonych w miejscowości Widełka oraz działek ozn. nr ew.: , 309, 308, 306, 305/1, 303, 301, 300, 298/2, 298/ 1, 287/5, 287/4, 287/ 3, 285, 284, 283, 282 położonych w miejscowości Kłapówka 2023-03-24 11:07 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
3. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”, na terenie złożonym z działek ozn. nr ew.: 1262/2, 1283, 1261, 1260/5, 1270, 1272, 1273, 1275, 1277, 1263 położonych w miejscowości Zarębki 2023-03-23 14:03 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
4. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”, na terenie złożonym z działek ozn. nr ew.: 866/4, 867/3, 869/3, 869/2 położonych w miejscowości Kupno 2023-03-23 13:58 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
5. LVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2023-03-23 12:55 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
6. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie Państwa Agnieszki i Wojciecha Konefał został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa siedmiu jednorodzinnych budynków mieszkalnych i drogi wewnętrznej” na działkach ozn. nr ew. 250/1, 249/2, 248, 250/2, 251/1 położonych w miejscowości Widełka 2023-03-23 12:13 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
7. Obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego w sprawie wydania decyzji dla inwestycji pn. „Budowa sieci, urządzeń oraz instalacji branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz sterowania ruchem kolejowym” w miejscowościach: Kolbuszowa Górna, Kupno, Widełka 2023-03-22 14:56 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
8. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle, znak: RZ.ZUZ.2.4210.36.2023.PP o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z odcinka drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie - Zabłocie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie - Zabłocie oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieński - Stare Poręby" 2023-03-22 12:59 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
9. Uzbrojenie terenów na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II – dokumentacja projektowa 2023-03-20 15:46 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
10. Uzbrojenie terenów na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II – dokumentacja projektowa 2023-03-20 15:45 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
11. 2023 r. 2023-03-20 14:53 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
12. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie P.P. Anny i Mariusza Nowickich, został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej, budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na terenie inwestycji stanowiącym działkę ozn. nr ew.: 1731, położonym w miejscowości Kolbuszowa Dolna 2023-03-20 13:41 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
13. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Widełce, oznaczona nr ew. działki 1827/319 o pow. 0,0334 ha 2023-03-20 10:32 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
14. Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 13 marca 2023 r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa pn. „Uproszczone plany urządzenia lasu sporządzone dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miejscowości: Domatków, Kłapówka, Świerczów, Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna, Werynia, Widełka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” 2023-03-20 10:28 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
15. Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 13 marca 2023 r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa pn. „Uproszczone plany urządzenia lasu sporządzone dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miejscowości: Domatków, Kłapówka, Świerczów, Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna, Werynia, Widełka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” 2023-03-20 10:27 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
16. Przetargi 2023-03-17 13:38 Sławek Moskal aktualizacja treЕ›ci
17. Sprzedaż nieruchomości 2023-03-17 13:38 Sławek Moskal aktualizacja treЕ›ci
18. Przetargi 2023-03-17 13:38 Sławek Moskal aktualizacja treЕ›ci
19. Informacje 2023-03-17 13:37 Sławek Moskal aktualizacja treЕ›ci
20. Przetargi 2023-03-17 13:36 Sławek Moskal aktualizacja treЕ›ci
21. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Widełce, oznaczona nr ew. działki 1827/319 o pow. 0,0334 ha 2023-03-17 13:35 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
22. Sprzedaż nieruchomości 2023-03-17 13:34 Sławek Moskal aktualizacja treЕ›ci
23. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Widełce, oznaczona nr ew. działki 1827/319 o pow. 0,0334 ha 2023-03-17 10:14 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
24. Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 14 marca 2023 r., znak AB.6740.5.2.2023 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1325R Blizna -Leszcze-Przedbórz-Poręby Kupieńskie wraz z budową mostu JNI 01024241w km 13+898 w miejscowości Przedbórz i Bukowiec” 2023-03-16 14:43 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
25. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 15.03.2023 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.3.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 103958R ul. Partyzantów w Kolbuszowej” na działkach ozn. nr ew. 2300/7, 381, 1618, 1627, 1636, 1647, 2352/69, 2352/5, 2396, 378/7 położonych w mieście Kolbuszowa, dla Gminy Kolbuszowa - ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, działającej przez pełnomocnika Pana Marka Tokarz 2023-03-15 13:22 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
26. Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji do spraw weryfikacji i wyboru wniosków 2023-03-14 14:49 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
27. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle, znak: RZ.ZUZ.4.4210.73.2023.PP o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i wykonanie w jego miejscu nowego obiektu prowadzonego przez rzekę Tuszymkę w km 32+450, przebudowę rowów przydrożnych oraz odcinkowym ubezpieczeniu rowów elementami betonowymi w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1325 R Blizna - Leszcze - Przedbórz - Poręby Kupieńskie wraz z budową mostu JNI 01024241 w km 13+898 w miejscowości Przedbórz, Bukowiec" 2023-03-14 14:40 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
28. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 21 lutego 2023 r., znak: SKO.401.ZP.319.22.2023 w związku z odwołaniem od decyzji Burmistrza Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2022 r. znak RBiPP.6730.173.2021-2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa wiaty wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gospodarczy” na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid. 133/1, 119/1 obręb Kolbuszowa Górna gm. Kolbuszowa - została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu uchylająca zaskarżoną decyzję i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji 2023-03-13 12:52 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
29. Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 08.03.2023 r., znak: AB.6740.5.5.2023 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213R Widełka-Hucisko wraz z odbudową mostu w km 2+274 w miejscowości Widełka” 2023-03-10 12:37 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
30. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 10.03.2023r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.187.2022 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działce ozn. nr ew. 4162/54 położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla Pani Marty Łagoda-Byra i Pana Artura Łagoda 2023-03-10 09:04 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
31. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 07.03.2023 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.2.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa podziemnej elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV przy ulicy Fabrycznej i Żytniej w Kolbuszowej” na działkach ozn. nr ew. 1546/49, 1555/55, 1550, 1547/4, 1547/2, 1548/47 położonych w mieście Kolbuszowa, dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, działającej przez Pełnomocnika Pana Józefa Lis 2023-03-09 10:30 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
32. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4217.23.2022.KZ2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego tj. istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej w km 23+414 rzeki Przyrwa Nil, z lokalizacją na działcenr 1265, obręb Kolbuszowa 2023-03-08 13:23 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
33. Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk polegającej na budowie mostu w km 25+968 wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Kolbuszowa Dolna” 2023-03-07 17:50 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
34. Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk polegającej na budowie mostu w km 25+968 wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Kolbuszowa Dolna” 2023-03-07 17:49 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
35. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 07.03.2023 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.1.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr KOB7105A wraz z wlz oraz kanalizacją kablową” na działce ozn. nr ew. 2492/2 położonej w miejscowości Widełka, dla P4 sp. z o.o. działającej przez pełnomocnika Pana Mariusza Głos 2023-03-07 14:09 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
36. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku i na terenie przyległym do Dworca Kolbuszowa przy ul. Ruczki 3 w Kolbuszowej w drugim kwartale 2023 roku" 2023-03-07 13:37 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
37. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolbuszowa" 2023-03-07 11:59 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
38. 2023 r. 2023-03-07 11:36 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
39. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego 2023-03-07 08:33 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
40. Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Kolbuszowa" 2023-03-06 15:17 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
41. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie Państwa Agnieszki i Wojciecha Konefał został opracowany projekt decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa siedmiu jednorodzinnych budynków mieszkalnych i drogi wewnętrznej” na działkach ozn. nr ew. 250/1, 249/2, 248, 250/2, 251/1 położonych w miejscowości Widełka 2023-03-06 13:54 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
42. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na oddanie w dzierżawę 2 miejsc o pow. 100 m2 pod ogródki gastronomiczne (piwne) na płycie rynku w Kolbuszowej /część działki o nr ewid. 877 /Bi/ na okres od 28 kwietnia do 15 września 2023 roku 2023-03-03 14:27 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
43. 2023 r. 2023-03-03 14:19 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
44. 2023 r. 2023-03-03 14:19 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
45. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" 2023-03-03 13:10 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
46. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 2 marca 2023 r., znak: OŚiGW.6220.2.23.2022 zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Kolbuszowa Górna V” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 6 MW z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Kolbuszowa Górna, gmina Kolbuszowa” 2023-03-02 12:31 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
47. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 2 marca 2023 r., znak: OŚiGW.6220.2.23.2022 zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Kolbuszowa Górna V” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 6 MW z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Kolbuszowa Górna, gmina Kolbuszowa” 2023-03-02 12:28 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
48. Decyzja Burmistrza Kolbuszowej z dnia 2 marca 2023 r., znak: OŚiGW.6220.2.23.2022 orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.„Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Kolbuszowa Górna V” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 6 MW z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Kolbuszowa Górna, gmina Kolbuszowa” 2023-03-02 12:25 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
49. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4217.1.2023.IS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego tj. istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej do odbiornika rzeki Górnianka, z lokalizacją na działce nr 3889, obręb Kolbuszowa Górna 2023-03-02 12:03 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
50. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4217.24.2022.EL o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego tj. istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej (wylot S-2) w km 1+075 rzeki Górnianka, z lokalizacją na działce nr 3889, obręb Kolbuszowa Górna 2023-03-01 14:50 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci

Strona: 1 z 96


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki