Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
101. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 7 lutego 2023 r., znak: OŚiGW.6220.2.22.2022 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa pływającej farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kolbuszowa W1 2023-02-07 14:38 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
102. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 7 lutego 2023 r., znak: OŚiGW.6220.2.23.2022 o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Kolbuszowa Górna V wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 6 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Kolbuszowa Górna, gmina Kolbuszowa 2023-02-07 14:12 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
103. LV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2023-02-07 11:11 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
104. Podatki i opłaty - Informacje ogólne 2023-02-07 08:53 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
105. Podatek od środków transportowych 2023-02-07 08:40 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
106. Podatek rolny 2023-02-07 08:33 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
107. Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Budowa targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic: Wolskiej oraz Piłsudskiego w Kolbuszowej” realizowana w ramach inwestycji pn.: Budowa placu targowego przy ulicy Wolskiej w Kolbuszowej. 2023-02-06 15:45 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
108. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 6 lutego 2023 r., znak: OŚiGW.6220.2.22.2022 o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa pływającej farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kolbuszowa W1 2023-02-06 13:35 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
109. Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych wraz z budową infrastruktury społecznej w gminie Kolbuszowa, a w tym: Zadanie nr 1: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – budowa Parku Niepodległości w Kolbuszowej - etap II”. Zadanie nr 2: „Utworzenie infrastruktury społecznej - budowa budynku OSP w Świerczowie - etap VI”. 2023-02-06 13:19 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
110. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektorów przedszkoli i szkół 2023-02-06 11:39 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
111. Referat Inwestycji Gminnych 2023-02-06 08:52 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
112. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 2023-02-06 08:44 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
113. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Widełce, oznaczona nr ew. działki 1827/319 o pow. 0,0334 ha 2023-02-03 11:22 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
114. 2023 r. 2023-02-03 11:17 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
115. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 2023-02-03 09:47 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
116. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 2023-02-03 09:47 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
117. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 02.02.2023r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.160.2022 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wiaty magazynowej”, na części działki ozn. nr ew.: 1013/3, położonej w mieście Kolbuszowa, dla Soter spółka z o.o. 2023-02-02 12:08 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
118. Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej 2023-02-02 10:25 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
119. Analiza stanu gospodarki odpadami 2023-02-02 10:19 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
120. Akty prawa miejscowego 2023-02-02 10:13 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
121. Analiza stanu gospodarki odpadami 2023-02-02 10:13 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
122. Sport 2023-02-02 10:02 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
123. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 01.02.2023r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.55.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla schroniska dla zwierząt” na działkach ozn. nr ew. 69/3, 69/4, 99, 100 położonych w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, działającej przez Pełnomocnika Active Line Marcin Taczalski 2023-02-01 14:30 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
124. Obwieszczenie zawiadamiające, w dniu 01.02.2023r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.53.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. południowej w Kolbuszowej”, na działkach ozn. nr ew.: 1166/6, 1165/2, 1165/3, 1164/20, 1164/21, 371 położonych w mieście Kolbuszowa, dla Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowanej przez Burmistrza Kolbuszowej Jana Zubę 2023-02-01 13:24 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
125. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania związane z realizacją celu publicznego służącego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa w 2023 roku 2023-02-01 13:18 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
126. Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Transportu 2023-02-01 11:36 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
127. Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Transportu 2023-02-01 11:34 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
128. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działającej przez Pełnomocnika Pana Józefa Lis w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa podziemnej elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV przy ulicy Fabrycznej i Żytniej w Kolbuszowej” na działkach ozn. nr ew. 1546/49, 1555/55, 1550, 1547/4, 1547/2, 1548/47 położonych w mieście Kolbuszowa 2023-02-01 11:10 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
129. Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie nr 1: „Budowę drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Domatkowie –dokumentacja projektowa”. Zadanie nr 2: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 150505R w m. Kolbuszowa i Kolbuszowa Górna – dokumentacja projektowa” 2023-01-31 14:18 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
130. PETYCJE 2023-01-31 08:23 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
131. 2023 r. 2023-01-30 15:25 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
132. Strategia Rozwoju Gminy Kolbuszowa na lata 2021-2027 2023-01-30 14:53 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
133. Strategia Rozwoju Gminy Kolbuszowa na lata 2021-2027 2023-01-30 14:52 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
134. Refundacja podatku VAT 2023-01-30 09:26 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
135. Zwrot podatku akcyzowego 2023-01-30 08:37 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
136. Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2023-01-30 08:04 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
137. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Remont drogi gminnej wewnętrznej usytuowanej na działce o numerze ewidencyjnym 835 obręb Werynia 2023-01-27 15:27 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
138. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Remont drogi gminnej wewnętrznej usytuowanej na działce o numerze ewidencyjnym 835 obręb Werynia 2023-01-27 15:27 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
139. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie Pani Marty Łagoda-Byra i Pana Artura Łagoda został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działce ozn. nr ew. 4162/54 położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna 2023-01-26 12:04 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
140. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4217.19.2022.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego tj. istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Przyrwa na działce nr 1265 w miejscowości Kolbuszowa 2023-01-26 11:54 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
141. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej 2023-01-25 15:09 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
142. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Przeprowadzenie okresowych badań lekarskich strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz badań lekarskich kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z Gminy Kolbuszowa" 2023-01-25 14:36 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
143. VIII Kadencja Rady 2023-01-25 09:21 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
144. Komisje 2023-01-25 09:18 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
145. Skład Rady Miejskiej 2023-01-25 09:11 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
146. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbuszowa 2023-01-25 09:00 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
147. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4210.430.2022.EB o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację mostu, prowadzenie przez ciek Widełka nowego obiektu mostowego oraz likwidację istniejącego przepustu na potoku Łęg i prowadzenie przez wody powierzchniowe potoku Łęg nowego przepustu, likwidację rowów wraz z przepustami oraz na usługę wodną o zasięgu oddziaływania na działkach ozn. nr ewid. 3300/103, 3300/101, 3300/132, 1826/4, 1826/5, 1826/6, 1826/7, 1480/55, 1480/56, 3300/97, 3300/145, 1480/60, 1480/61 obręb 0011 Widełka 2023-01-25 07:52 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
148. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 24.01.2023r., Burmistrz Kolbuszowej wydał odmowną decyzję o warunkach zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, znak. RBiPP.6730.173.2021.2022, z dnia 28.12.2022r., dla inwestycji pod nazwą. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa wiaty wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gospodarczy na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid. 133/1, 119/1 w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla Pana Jacka Polek, działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Chmurę 2023-01-24 14:23 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
149. Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 18 stycznia 2023 r., znak AB.6740.7.3.2022 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej, ul. Błonie w Kolbuszowej wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi" w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski 2023-01-24 12:07 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
150. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla P4 sp. z o.o. działającej przez Pełnomocnika Pana Mariusza Głos w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr KOB7105A wraz z wlz oraz kanalizacją kablową na działce ozn. nr ew. 2492/2 położonej w miejscowości Widełka 2023-01-24 11:10 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci

Strona: 3 z 96


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki