Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

14
sty  2019

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie opracowania projektu dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026"


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Kolbuszowej na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że został opracowany projekt dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026.”

Treść dokumentu zostanie opublikowana na okres 21 dni tj. od dnia 14 stycznia 2019r. do dnia 4 lutego 2019r. na stronie: bip.kolbuszowa.pl zakładka ochrona środowiska.

Wszyscy Zainteresowani mogą wnosić do Burmistrza Kolbuszowej swoje uwagi, wnioski co do treści przedmiotowego dokumentu w formie ustnej, pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

ul. Obrońców pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
www.umig@kolbuszowa.pl

z dopiskiem „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kolbuszowa.”

Złożone wnioski, uwagi będą stanowić podstawę do ponownego przeprowadzenia szczegółowej analizy treści dokumentu z możliwością, wykorzystania Państwa propozycji.

Uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie powyżej wskazanym, nie będą być mogły być uwzględnione ze względów proceduralnych.


BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki