Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: "Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna – Wojków Dolny" 2019-03-20 14:05 Joanna Micek aktualizacja treści
2. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 2137/16 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonej w Kolbuszowej Dolnej, oznaczonej nr ew. działki 529/52 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2019-03-20 09:05 Joanna Micek aktualizacja treści
3. RGKiB.6733.20.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Werynia" 2019-03-19 15:04 Joanna Micek aktualizacja treści
4. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 2137/16 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonej w Kolbuszowej Dolnej, oznaczonej nr ew. działki 529/52 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2019-03-19 14:48 Joanna Micek aktualizacja treści
5. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Bukowcu, oznaczona nr ew. działki 94/2 o powierzchni 0.2200 ha 2019-03-18 09:36 Joanna Micek aktualizacja treści
6. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 05.03.2019r., znak: SKO-401/D/1984/2018 dotycząca decyzji Burmistrza Kolbuszowej z dnia 22.11.2018r. znak RGKiB.6733.74.2018 ustalającej na wniosek P4 Sp. z o.o. Warszawa- warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Stacja Bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY-KOB3302_D wraz z zewnętrzną linią zasilającą, na terenie obejmującym część działki nr ewid. 944/3B położonym w rejonie ul. Obrońców Pokoju w Kolbuszowej 2019-03-15 13:50 Joanna Micek aktualizacja treści
7. Ogłoszenie o przetargu: "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD Siedlisko poprzez budowę zadaszonej sceny plenerowej i podłogi tanecznej w miejscowości Kupno" 2019-03-15 13:14 Joanna Micek aktualizacja treści
8. Interpelacja- dot. udzielenia opinii prawnej z zakresu uprwanień członka komisji rewizyjnej Rady Miejskiej, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-03-14 14:01 Joanna Micek aktualizacja treści
9. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 27 lutego 2019 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.57.2019.RF w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie prze wody powierzchniowe rzeki Górnianka w km 0+240 przewodu sieci gazowej średniego ciśnienia w rurociągu osłonowym, z lokalizacja na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 1743/6, obręb 0001 Kolbuszowa, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa (M), powiat kolbuszowski 2019-03-14 13:56 Joanna Micek aktualizacja treści
10. Ogłoszenie o przetargu: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD Siedlisko poprzez budowę zadaszonej sceny plenerowej i podłogi tanecznej w miejscowości Przedbórz 2019-03-14 09:59 Joanna Micek aktualizacja treści
11. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 2019-03-13 10:11 Joanna Micek aktualizacja treści
12. Interpelacja- dot. uaktualnienia tablic informacyjnych na Placu Wolności, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-03-13 08:35 Joanna Micek aktualizacja treści
13. RGKiB.6733.19.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-03-12 15:09 Joanna Micek aktualizacja treści
14. RGKiB.6733.18.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-03-12 15:07 Joanna Micek aktualizacja treści
15. RGKiB.6733.17.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr KOB3302F wraz z wewnętrzną linią zasilającą" 2019-03-12 15:05 Joanna Micek aktualizacja treści
16. RGKiB.6733.16.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Sieć kanalizacji sanitarnej" 2019-03-12 15:04 Joanna Micek aktualizacja treści
17. Petycja w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-03-12 13:30 Joanna Micek aktualizacja treści
18. Petycja w sprawie remontu drogi we wsi Werynia os. Podlesie 2019-03-12 09:46 Joanna Micek aktualizacja treści
19. Petycja w sprawie oświetlenia drogi we wsi Werynia os. Podlesie 2019-03-12 09:46 Joanna Micek aktualizacja treści
20. Petycja w sprawie remontu drogi we wsi Werynia os. Podlesie 2019-03-12 09:45 Joanna Micek aktualizacja treści
21. Petycja w sprawie oświetlenia drogi we wsi Werynia os. Podlesie 2019-03-12 09:45 Joanna Micek aktualizacja treści
22. Interpelacja- dot. przedstawienia kosztów poniesionych w ramach przyjęcia na prace interwencyjne, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-03-12 08:37 Joanna Micek aktualizacja treści
23. RGKiB.6730.79.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów FPHU DREWKOL Aleksander Fryzeł na budynek produkcyjno-magazynowy z częściami: administracyjną, handlową, usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną – etap I" 2019-03-12 08:31 Joanna Micek aktualizacja treści
24. RGKiB.6730.78.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów FPHU DREWKOL Aleksander Fryzeł na budynek produkcyjno-magazynowy z częściami: administracyjną, handlową, usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną – etap II" 2019-03-12 08:29 Joanna Micek aktualizacja treści
25. RGKiB.6733.5.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej" 2019-03-12 08:27 Joanna Micek aktualizacja treści
26. RGKiB.6733.15.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-03-11 15:02 Joanna Micek aktualizacja treści
27. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie 2019-03-11 14:49 Joanna Micek aktualizacja treści
28. RGKiB.6733.14.2019- Obwieszczenie w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-03-11 12:55 Joanna Micek aktualizacja treści
29. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczona nr ew. działki 48/20 o pow. 0.1455 ha oraz niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczona nr ew. działki 48/60 o pow. 0.1290 ha 2019-03-11 09:24 Joanna Micek aktualizacja treści
30. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczona nr ew. działki 48/20 o pow. 0.1455 ha oraz niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczona nr ew. działki 48/60 o pow. 0.1290 ha 2019-03-11 09:22 Joanna Micek aktualizacja treści
31. Ogłoszenie o przetargu: Zadanie 1: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 104011 R ul. Piaskowej w Kolbuszowej od km 0+485 do km 0+785" Zadanie 2: "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Nad Nilem w Kolbuszowej Dolnej" 2019-03-08 14:36 Joanna Micek aktualizacja treści
32. WYBORY 2019-03-08 14:20 Joanna Micek aktualizacja treści
33. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-03-08 14:16 Joanna Micek usunięcie artykułu
34. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-03-08 14:15 Joanna Micek aktualizacja treści
35. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-03-08 14:14 Joanna Micek aktualizacja treści
36. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-03-08 14:14 Joanna Micek aktualizacja treści
37. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-03-08 14:13 Joanna Micek aktualizacja treści
38. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Audytor wewnętrzny 2019-03-08 13:57 Joanna Micek aktualizacja treści
39. RGKiB.6730.7.2019- Obwieszczenie w sparwie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku usługowo-handlowego i pylonu reklamowego" 2019-03-08 09:56 Joanna Micek aktualizacja treści
40. Ogłoszenie o przetargu: "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD Siedlisko poprzez budowę zadaszonej sceny plenerowej i podłogi tanecznej w miejscowości Kupno" 2019-03-07 15:29 Joanna Micek aktualizacja treści
41. 2019 2019-03-07 13:10 Joanna Micek aktualizacja treści
42. Ogłoszenie o przetargu: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD Siedlisko poprzez budowę zadaszonej sceny plenerowej i podłogi tanecznej w miejscowości Przedbórz 2019-03-07 09:45 Joanna Micek aktualizacja treści
43. 2019 r. 2019-03-06 14:44 Joanna Micek aktualizacja treści
44. Interpelacja- dot. zabezpieczenia placu budowy przy ul. Sportowej w Kolbuszowej/stadion, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-03-06 11:00 Joanna Micek aktualizacja treści
45. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej Górnej, oznaczonych nr ew. działki 1042/15 i 1042/16 oraz położonych w Weryni, oznaczonych nr ew. działki 1134/41, 1134/40, 1134/43 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2019-03-06 09:29 Joanna Micek aktualizacja treści
46. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie przystąpeinia do sporządzenia miejscowego zagospodarownia przestrznnego terenu eksploatacji powierzchniowej położonego w miejscowości Kupno 2019-03-06 08:13 Joanna Micek aktualizacja treści
47. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie przystąpeinia do sporządzenia IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-03-06 08:11 Joanna Micek aktualizacja treści
48. RGKiB.6733.4.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowe Miasto w Kolbuszowej" 2019-03-05 15:27 Joanna Micek aktualizacja treści
49. RGKiB.6733.2.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-03-05 15:26 Joanna Micek aktualizacja treści
50. RGKiB.6733.1.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-03-05 15:25 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 1 z 16


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki