Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. 2019 r. 2019-01-18 15:10 Joanna Micek aktualizacja treści
2. 2019 r. 2019-01-18 15:08 Joanna Micek aktualizacja treści
3. Interpelacja- dot. utworzenia zakładki z organizacjami pożytku publicznego uprawnionymi do otrzymania 1% podatku na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Adam Kaczanowski 2019-01-18 15:05 Joanna Micek aktualizacja treści
4. Ogłoszenie o przetargu: "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej" 2019-01-18 14:29 Joanna Micek aktualizacja treści
5. Zapytanie- dot. budowy obwodnicy, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-01-18 12:12 Joanna Micek aktualizacja treści
6. V sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2019-01-17 14:16 Joanna Micek aktualizacja treści
7. Ogłoszenie o przetargu: Dostawa mobilnych pracowni ICT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.: "Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów" 2019-01-17 12:45 Joanna Micek aktualizacja treści
8. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia ulicy Witosa w Kolbuszowej" 2019-01-17 10:44 Joanna Micek aktualizacja treści
9. Petycja w sprawie modernizacji ul. Kasztanowej w Kolbuszowej 2019-01-17 10:28 Joanna Micek aktualizacja treści
10. Zapytanie- dot. uzasadnienia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnioskodawca radna Barbara Szafraniec 2019-01-16 15:30 Joanna Micek aktualizacja treści
11. 2019 r. 2019-01-16 14:52 Joanna Micek aktualizacja treści
12. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania związane z realizacją celu publicznego służącego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa w 2019 roku 2019-01-16 14:50 Joanna Micek aktualizacja treści
13. Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna – Wojków Dolny" 2019-01-16 13:27 Joanna Micek aktualizacja treści
14. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie" 2019-01-16 13:15 Joanna Micek aktualizacja treści
15. Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej 2019-01-16 08:48 Joanna Micek aktualizacja treści
16. RGKiB.6733.2.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku jednorodzinnego" 2019-01-15 14:41 Joanna Micek aktualizacja treści
17. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-01-15 14:37 Joanna Micek aktualizacja treści
18. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną: "Zakup usługi szkoleniowej obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów" 2019-01-14 15:25 Joanna Micek aktualizacja treści
19. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: "Systematyczne wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolbuszowa, tj. w następujących miejscowościach: Bukowiec, Domatków, Huta Przedborska, Kłapówka, Kolbuszowa, Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna, Kupno, Nowa Wieś, Poręby Kupieńskie, Przedbórz, Świerczów, Werynia, Widełka i Zarębki w 2019r." 2019-01-14 14:56 Joanna Micek aktualizacja treści
20. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie opracowania projektu dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026" 2019-01-14 14:51 Joanna Micek aktualizacja treści
21. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie opracowania projektu dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026" 2019-01-14 13:58 Joanna Micek aktualizacja treści
22. Ogłoszenie o opłatach za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2019 2019-01-14 10:50 Joanna Micek aktualizacja treści
23. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Gospodarka Komunalna dotycząca utrzymania czystości i porządku oraz zieleni na terenie Gminy Kolbuszowa" 2019-01-11 14:18 Joanna Micek aktualizacja treści
24. 2019 r. 2019-01-11 14:02 Joanna Micek aktualizacja treści
25. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- Zarządzanie zasobem komunalnym 2019-01-11 14:01 Joanna Micek aktualizacja treści
26. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Gospodarka Komunalna dotycząca utrzymania czystości i porządku oraz zieleni na terenie Gminy Kolbuszowa" 2019-01-11 13:19 Joanna Micek aktualizacja treści
27. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Gospodarka Komunalna dotycząca utrzymania czystości i porządku oraz zieleni na terenie Gminy Kolbuszowa" 2019-01-11 13:18 Joanna Micek aktualizacja treści
28. RGKiB.6733.1.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-01-11 11:20 Joanna Micek aktualizacja treści
29. Dyżury Radnych 2019-01-11 10:55 Joanna Micek aktualizacja treści
30. 2019 r. 2019-01-11 08:01 Joanna Micek aktualizacja treści
31. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta i Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 81/5 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym 2019-01-11 08:00 Joanna Micek aktualizacja treści
32. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 73/60 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym 2019-01-11 07:59 Joanna Micek aktualizacja treści
33. 2019 r. 2019-01-11 07:56 Joanna Micek aktualizacja treści
34. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Zarządzanie projektem pn. "Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów" 2019-01-10 13:55 Joanna Micek aktualizacja treści
35. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 7 stycznia 2019 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.11.2018 orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa budynku piekarni z częścią socjalno-biurową i sklepem przyzakładowym z małą gastronomią (pizzeria) z instalacjami wewnętrznymi: elektrycznymi, sanitarnymi, gazową, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej oraz budowa budynku portierni z instalacjami wewnętrznymi: elektrycznymi, sanitarnymi wraz z budową parkingów, dojazdów i dojść” na działce nr 1555/69 położonej w Kolbuszowej 2019-01-10 11:37 Joanna Micek aktualizacja treści
36. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2019-01-10 11:26 Joanna Micek aktualizacja treści
37. Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Opieki Społecznej i Zdrowia 2019-01-10 11:23 Joanna Micek aktualizacja treści
38. Komisja Rewizyjna 2019-01-10 11:18 Joanna Micek aktualizacja treści
39. Komisja Mandatowo - Regulaminowo - Samorządowa 2019-01-10 11:16 Joanna Micek aktualizacja treści
40. Komisja Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia 2019-01-10 11:15 Joanna Micek aktualizacja treści
41. Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej 2019-01-10 11:12 Joanna Micek aktualizacja treści
42. Plan pracy Rady Miejskiej 2019-01-10 10:59 Joanna Micek aktualizacja treści
43. Interpelacja– dot. budowy progów zwalniających na ulicy Krakowskiej w Kolbuszowej, wnioskodawca radna Barbara Szafraniec 2019-01-09 14:03 Joanna Micek aktualizacja treści
44. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych na terenie Gminy Kolbuszowa" 2019-01-09 13:27 Joanna Micek aktualizacja treści
45. 2019 2019-01-09 13:21 Joanna Micek aktualizacja treści
46. 2019 r. 2019-01-09 13:18 Joanna Micek aktualizacja treści
47. RODO 2019-01-09 10:10 Joanna Micek aktualizacja treści
48. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-01-08 13:39 Joanna Micek aktualizacja treści
49. Komisja Rewizyjna 2019-01-07 12:31 Joanna Micek aktualizacja treści
50. Komisja Rewizyjna 2019-01-07 12:27 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 1 z 11


powrót na górę strony

Ważne linki