Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

15
sty  2024

Zawiadomienie informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Pana Mariusza Burek, w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej”, na terenie inwestycji stanowiącym część działek ozn. nr ew.: 166/8, 166/17, 166/16, 166/19 położonym w mieście Kolbuszowa


Kolbuszowa 15.01.2024 r.

RBiPP.6733.1.2024

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Działając w oparciu o art. 49 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Pana Mariusza Burek, w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej”, na terenie inwestycji stanowiącym część działek ozn. nr ew.: 166/8, 166/17, 166/16, 166/19 położonym w mieście Kolbuszowa.

W ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, pokój nr 25 oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki