Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej


Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej jest tworzona zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)

Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej

Treści zgromadzone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej są udostępniane w jakości nie pozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości. Każda informacja publiczna została szczegółowo oznaczona w metryce komunikatu oraz historii zmian strony, poprzez pola:

  • informacja wytworzona przez - została podana w informacji tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji wraz z datą i czasem wykonania tej operacji,
  • informacja wprowadzona do BIP przez – została podana w informacji tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej wraz z datą i czasem wykonania tej operacji.

Poruszanie się po stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej umożliwia menu przedmiotowe znajdujące się po lewej stronie ekranu. Jest ono podzielone na kategorie oraz rozwijające się podkategorie.

Powrót do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej jest możliwy poprzez wejście na znajdujący się w górnej lewej części ekranu pasek z ikoną „” lub kliknięciem na herb Gminy Kolbuszowa. Natomiast w dolnej części ekranu zlokalizowano ważne linki do Monitor Polski, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz do strony Elektroniczny Dziennik Podawczy Województwa Podkarpackiego.

Do szybkiego wyszukania pożądanych informacji służy pole wyszukiwania umieszczone w prawym górnym rogu głównego menu. W pole to należy wpisać kluczowe frazy (np. „uchwała”), a następnie nacisnąć klawisz „Enter”, lub nacisnąć przycisk „szukaj”. Po wykonaniu tej opcji wyświetlona zostanie lista artykułów spełniających zadanie kryterium wyszukiwania.

W lewym górnym rogu strony znajdują się  mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące jak np. zmiana wielkości czcionki i zmiana kontrastu.

Na górnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się informacja dla osób niesłyszących, kanały RRS, mapa strony, rejestr zmian oraz informacja o redaktorach.

Na górnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się również odnośnik do głównej strony Urzędu Miejskiego www.kolbuszowa.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych Gminy Kolbuszowa oraz strony archiwalnej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

W środkowej części strony Biuletynu Informacji Publicznej znajdują się dane teleadresowe, zakładka dot. informacji publicznej oraz dane kontaktowe władz Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, jak również najnowsze aktualności z gminy, ogłoszenia, przetargi oraz sprzedaż nieruchomości. Natomiast w dolnym prawym rogu umieszczone są najczęściej szukane zagadnienia.

W Biuletynie oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się informacje dołączone w postaci plików do pobrania. Przy każdym pliku podana jest informacja na temat jego formatu oraz wielkości.

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki