Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Dotacje dla przedszkoli


Kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli  w 2024 roku

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa (stan na 30.09.2023 r. - SIO) wynosi 473,00 w tym 6 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 5 wychowanków posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 • Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa-2024 r.
L.p. Rodzaj niepełnosprawności -2024 rok Roczna kwota dotacji w zł Miesięczna kwota dotacji w zł
1. - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych - z niepełnosprawnościami sprzężonymi - z autyzmem w tym z zespołem Aspergera - (P 77) 91 165,38 7 597,12
2. - niewidomi
- słabowidzący
- z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim- (P 81)
27 829,43 2 319,12
3. - niesłyszący
- słabosłyszący
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym- (P 82)
34 546,88 2 878,91
4. Dzieci przypisane do oddziału WWR w dniu 30.09.2023 r. oraz aktywna opinia o potrzebie wczesnego
wspomagania w dniu 30.09.2023 r.- (P 79)
8 060,94 671,74
 • Kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli  w 2024 roku
L.p. Rodzaj -2024 rok Roczna kwota dotacji w zł. (na osobę)
1. Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla dzieci 6- letnich              w przedszkolach (P 64) 7 197,27

Kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli  w 2023 roku

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa (stan na 30.09.2023 r. - SIO) wynosi 478,33 w tym 4,67 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 2,33 wychowanków posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2209 z późn. zm.) Gmina Kolbuszowa ogłasza:

 • podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2023 rok wynosi miesięcznie w przeliczeniu na 1 ucznia: 885,38 zł

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 ze zm.) Gmina Kolbuszowa ogłasza:

 • podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2023 rok, po II aktualizacji zgodnie z art. 44 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi 11 184,48 zł, w przeliczeniu na jednego ucznia miesięcznie wynosi 932,04 zł

L.p.

Rodzaj niepełnosprawności -2023 rok

 

Roczna kwota dotacji w zł.

Miesięczna kwota dotacji w zł.

1

- Wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych aktywnym na 30.09.2022 r. w oddziałach RW (przypisanie na 30.09.2022 r.)

- Wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego aktywnym  na 30.09.2022 r. w oddziałach IPET (przypisanie na 30.09.2022 r.)

- Dzieci z oddziałów wychowania przedszkolnego (przypisanie na 30.09.2022 r.) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego aktywnym na 30.09.2022 r., którzy nie spełniają obowiązku wychowania przedszkolnego w ORW (nie zaznaczony wskaźnik Czy w ramach okresu obowiązywania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczeń spełnia obowiązek w ORW)

-  Dzieci w szkołach związanych w podmiotach leczniczych, którzy mają wykazane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego aktywne na 30.09.2022 r. i nie są przypisane do oddziału podstawowego w innej szkole- (P 74)

70 812,93

 

 

5 901,08

 

2.

Dzieci przypisanie na 30.09.2022 r. do oddziału dodatkowego wczesne wspomaganie rozwoju oraz mające wykazaną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju aktywną na 30.09.2022 r., objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju we wszystkich szkołach i placówkach wypełniających informacje o wczesnym wspomaganiu rozwoju:

- przedszkola

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- inne formy wychowania przedszkolnego

- szkoły podstawowe

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

- specjalne ośrodki wychowawcze

- ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

- poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne- (P 76)

6 261,35

521,78

3.

Dzieci przypisane do oddziału podstawowego wychowanie przedszkolne na 30.09.2022 r.:

- niewidome

- słabowidzące

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

- z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

których orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązuje w dniu 30.09.2022 r., w:

- przedszkolach

- oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

- punktach przedszkolnych

- zespołach wychowania przedszkolnego

W szkołach związanych w podmiotach leczniczych - uczniowie, którzy mają wykazane

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.09.2022 r. i nie mają przypisania w

innej szkole do oddziału podstawowego na 30.09.2022 r.- (P 78)

21 616,58

1 801,38

4.

Dzieci przypisane do oddziału podstawowego wychowanie przedszkolne na 30.09.2022 r.:

- niesłyszące

- słabosłyszące

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

których orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązuje w dniu 30.09.2022 r., w:

- przedszkolach

- oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

- punktach przedszkolnych

- zespołach wychowania przedszkolnego

W szkołach związanych w podmiotach leczniczych - uczniowie, którzy mają wykazane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.09.2022 r. i nie mają przypisania w innej szkole do oddziału podstawowego na 30.09.2022 r.- (P 79)

26 834,37

2 236,20

 • Kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli  w 2023 roku

L.p.

Rodzaj -2023 rok

Roczna kwota dotacji zł. (na osobę)

1.

Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla dzieci 6- letnich w przedszkolach (P 61)

5 590,49

 

 

Kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli  w 2022 roku

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa (stan na 30.09.2022 r. - SIO) wynosi 479,33 w tym 4,67 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 2,00 wychowanków posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) Gmina Kolbuszowa ogłasza:

 • zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2022 rok, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi miesięcznie w przeliczeniu na 1 ucznia: 766,73 zł
L.P.

Rodzaj niepełnosprawności -2022 rok

Roczna kwota dotacji w zł. Miesięczna kwota dotacji w zł.
1. Wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych aktywnym na 30.09.2021 r. w oddziałach RW (przypisanie na 30.09.2021 r.),
- Wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego aktywnym na 30.09.2021 r. w oddziałach IPET (przypisanie na 30.09.2021 r.),
- Dzieci z oddziałów wychowania przedszkolnego (przypisanie na 30.09.2021 r.) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego aktywnym na 30.09.2021 r., którzy nie spełniają obowiązku wychowania przedszkolnego w ORW
(nie zaznaczony wskaźnik Czy w ramach okresu obowiązywania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczeń spełnia obowiązek w ORW?),
- Dzieci w szkołach związanych w podmiotach leczniczych, którzy mają wykazane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego aktywne na 30.09.2021 r. i nie są przypisane do oddziału podstawowego w innej szkole- (P 67)

62825,78

5235,48

2. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju we wszystkich szkołach i placówkach wypełniających informacje o wczesnym wspomaganiu rozwoju (przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne). Przypisanie na 30.09.2021 r. do oddziału dodatkowego wczesne wspomaganie rozwoju oraz wykazana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju aktywna na 30.09.2021 r. - (P 69)

5555,12

462,93

3. Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (z datą obowiązywania na 30.09.2021 r.) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego). Uczniowie przypisani do oddziału podstawowego wychowanie przedszkolne na 30.09.2021 r. W szkołach związanych w podmiotach leczniczych - uczniowie, którzy mają wykazane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.09.2021 r. i nie mają przypisania w innej szkole do oddziału podstawowego na 30.09.2021 r.- (P 71)

19178,40

1598,20

4. Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (z datą obowiązywania na 30.09.2021 r.) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego). Uczniowie przypisani do oddziału podstawowego wychowanie przedszkolne na 30.09.2021 r. W szkołach związanych w podmiotach leczniczych - uczniowie, którzy mają wykazane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.09.2021 r. i nie mają przypisania w innej szkole do oddziału podstawowego na 30.09.2021 r.- (P 72)

23807,66

1983,97

 • Dodatkowa kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa

  Kalkulacja podziału środków na podwyżki dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku

Lp. Rodzaj niepełnosprawności -2022 rok Roczna dodatkowa kwota dotacji w zł. Miesięczna dodatkowa kwota dotacji w zł.
1. Wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych aktywnym na 30.09.2021 r. w oddziałach RW (przypisanie na 30.09.2021 r.),
- Wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych z niepełnosprawnościami
sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego aktywnym na 30.09.2021 r. w oddziałach IPET (przypisanie na 30.09.2021 r.),
- Dzieci z oddziałów wychowania przedszkolnego (przypisanie na 30.09.2021 r.)
w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i w oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego aktywnym na
30.09.2021 r., którzy nie spełniają obowiązku wychowania przedszkolnego w ORW
(nie zaznaczony wskaźnik Czy w ramach okresu obowiązywania orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego uczeń spełnia obowiązek w ORW?),
- Dzieci w szkołach związanych w podmiotach leczniczych, którzy mają wykazane orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego aktywne na 30.09.2021 r. i nie są przypisane do oddziału
podstawowego w innej szkole- (P 67)
2005,91 167,16
2. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju we wszystkich szkołach i placówkach
wypełniających informacje o wczesnym wspomaganiu rozwoju (przedszkola,
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne). Przypisanie na 30.09.2021 r. do oddziału dodatkowego wczesne wspomaganie rozwoju oraz wykazana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju aktywna na 30.09.2021 r. - (P 69)
177,36 14,78
3. Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (z datą obowiązywania na 30.09.2021 r.) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego). Uczniowie przypisani do oddziału podstawowego wychowanie przedszkolne na 30.09.2021 r. W szkołach związanych w podmiotach leczniczych - uczniowie, którzy mają wykazane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.09.2021 r. i nie mają przypisania w innej szkole do oddziału podstawowego na 30.09.2021 r.- (P 71)
612,33 51,03
4. Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
(z datą obowiązywania na 30.09.2021 r.) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny,
zespół wychowania przedszkolnego). Uczniowie przypisani do oddziału podstawowego wychowanie przedszkolne na 30.09.2021 r. W szkołach związanych w podmiotach leczniczych - uczniowie, którzy mają wykazane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.09.2021 r. i nie mają przypisania w innej szkole do oddziału podstawowego na 30.09.2021 r.- (P 72)
760,13 63,34

Kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2021 roku

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa (stan na 30.09.2021 r. - SIO) wynosi 463,33 w tym 3,33 wychowanków posiadających orzeczenie   o potrzebie kształcenia specjalnego,  w tym 0,33 wychowanków posiadających opinię  o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2209 z późn. zm.) Gmina Kolbuszowa ogłasza:

 • podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2021 rok, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi rocznie w przeliczeniu na 1 ucznia: 9 158,16 zł
 • podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2021 rok, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi miesięcznie w przeliczeniu na 1 ucznia: 763,18 zł

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Kolbuszowa ogłasza:

 • zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2021 rok, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi miesięcznie w przeliczeniu na 1 ucznia: 736,44 zł
L.p.

Rodzaj niepełnosprawności -2021 rok

Roczna kwota dotacji w zł. Miesięczna kwota dotacji w zł.
1. Wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych z niepełnosprawnością intelektualną   w stopniu głębokim z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych aktywnym na 30.09.2020 r.        w oddziałach RW (przypisanie na 30.09.2020 r.),-Wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera                              z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego aktywnym na 30.09.2020 r. w oddziałach IPET (przypisanie na 30.09.2020 r.),-Dzieci z oddziałów wychowania przedszkolnego(przypisanie na 30.09.                                 2020 r.) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i w oddziałach przedszkolnych           w szkołach podstawowych z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego aktywnym na 30.09.2020 r., którzy nie spełniają obowiązku wychowania przedszkolnego w ORW(nie zaznaczony wskaźnik Czy w ramach okresu obowiązywania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczeń spełnia obowiązek w ORW?),-Dzieci w szkołach związanych w podmiotach leczniczych, którzy mają wykazane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego aktywne na 30.09.2020 r. i nie są przypisani do oddziału podstawowego w innej szkole- (P 63) 62 567,37 5 213,95
2. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju we wszystkich szkołach i placówkach wypełniających informacje o wczesnym wspomaganiu rozwoju (przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne).Przypisanie na 30.09.2020 r. do oddziału dodatkowego wczesne wspomaganie rozwoju oraz wykazana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju aktywna na 30.09.2020 r.- (P 65) 5 532,27 461,02
3.

Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (z datą obowiązywania na 30.09.2020 r.) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego).Uczniowie przypisani do oddziału podstawowego wychowanie przedszkolne na 30.09.2020 r. W szkołach związanych w podmiotach leczniczych-uczniowie, którzy mają wykazane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nie mają przypisania w innej szkole do oddziału podstawowego na 30.09.2020 r.- (P 67)

19 099,51 1 591,63
4. Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (z datą obowiązywania na 30.09.2020 r.) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego).Uczniowie przypisani do oddziału podstawowego wychowanie przedszkolne na 30.09.2020 r. W szkołach związanych w podmiotach leczniczych -uczniowie, którzy mają wykazane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nie mają przypisania w innej szkole do oddziału podstawowego na 30.09.2020 r.- (P 68) 23 709,74 1 975,81

Kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2020 roku

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa (stan na 30.09.2020 r. - SIO) wynosi 452,33, w tym 3,67 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 0,67 wychowanków posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Kolbuszowa ogłasza:

 • zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2020 rok, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi miesięcznie w przeliczeniu na 1 ucznia: 628,94 zł
L.p.

Rodzaj niepełnosprawności -2020 rok

Roczna kwota dotacji w zł. Miesięczna kwota dotacji w zł.
1. Wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objęte odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń          o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) –wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Orzeczenie aktywne na dzień 30 września 2019 r.- (P 63) 61 055,68 5 087,97
2. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju we wszystkich szkołach i placówkach wypełniających informacje o wczesnym wspomaganiu rozwoju (przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)- (P 65) 5 398,61 449,88
3.

Dzieci niewidome i słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego). Uczniowie przypisani do oddziału podstawowego "0" i "poniżej 0" na 30 września 2019 r. W szkołach przyszpitalnych -uczniowie, którzy mają wykazane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nie mają przypisania w innej szkole do oddziału podstawowego- (P 68)

18 638,05 1 553,17
4. Dzieci niesłyszące i słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego). Uczniowie przypisani do oddziału podstawowego "0" i "poniżej 0" na 30 września 2019 r. W szkołach przyszpitalnych -uczniowie, którzy mają wykazane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nie mają przypisania w innej szkole do oddziału podstawowego.- (P 69) 23 136,89 1 928,07

Kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2019 roku


Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa (stan na 30.09.2019 r. - SIO) wynosi 471,33, w tym 2,67 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 0,67 wychowanków posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Kolbuszowa ogłasza:

 • dotacja równa 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
 • podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2019 rok, o której mowa w art. 17 o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi rocznie w przeliczeniu na 1 ucznia:  7 310,76 zł, stanowiącą miesięcznie kwotę 609,23 zł

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Kolbuszowa ogłasza:

 • zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2019 rok, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi rocznie w przeliczeniu na 1 ucznia : 7 949,76 zł
 • zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2019 rok, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi miesięcznie w przeliczeniu na 1 ucznia: 662,48 zł

L.p. Rodzaj- 2019 rok Roczna kwota dotacji w zł. Miesięczna kwota dotacji w zł.
1. Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych (na podstawie opinii, o których mowa w art. 127 ust. 10  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz opinii, o których mowa w art. 315 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe) (P 62) 5 074,29 422,86
2.
Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (P 60)
57387,77 4 782,31
3.

Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (P 65)

17518,37 1 459,86
4. Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa  dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (P 66) 21746,94 1812,25

Kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2018 roku

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa (stan na 30.09.2018 r. - SIO) wynosi 491,00 , w tym 2,67 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 1,00 wychowanków posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa (stan na 30.09.2018 r. - SIO) wynosi 160,33 , w tym 2,33 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 0,00 wychowanków posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Przedszkola Niepubliczne, o który mowa w art.17 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203), otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, stanowiącą miesięcznie kwotę 584,70 zł.

L.p. Rodzaj- 2018 rok Roczna kwota dotacji w zł. Miesięczna kwota dotacji w zł.
1. Kwota przewidziana dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych (na podstawie opinii, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty) w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa (P 57) 4929,48 410,79
2.
Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (P 60)
17018,44 1418,20
3.

Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) 
– wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (P 61)

21126,33 1760,53
4. Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz  dzieci  z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem,              w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy  (P 55) 55750,05 4 645,83

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki