Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

26
sty  2024

Zawiadomienie informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla SP ZOZ Kolbuszowa ul. Grunwaldzka 4, 36-100 Kolbuszowa reprezentowanego przez Pełnomocnika Panią Annę Łoboda, w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe lub roztopowe”, na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ew.: 3300/78 położonym w miejscowości Widełka


Kolbuszowa 26.01.2024 r.

RBiPP.6733.2.2024

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Działając w oparciu o art. 49 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla SP ZOZ Kolbuszowa ul. Grunwaldzka 4, 36-100 Kolbuszowa reprezentowanego przez Pełnomocnika Panią Annę Łoboda, w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe lub roztopowe”, na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ew.: 3300/78 położonym w miejscowości Widełka.

W ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, pokój nr 25 oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki