Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

24
sty  2023

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 18 stycznia 2023 r., znak AB.6740.7.3.2022 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej, ul. Błonie w Kolbuszowej wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi" w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski


Kolbuszowa, 18.01.2023 r.

AB.6740.7.3.2022

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: z 2022 r., poz. 176)

 

STAROSTA KOLBUSZOWSKI 
zawiadamia 
o wydaniu decyzji Nr D/lll/1/2023 z dnia 16.01.2023r.
(znak sprawy: AB.6740.7.3.2022)

dla Burmistrza Kolbuszowej, z siedzibą w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa drogi gminnej, ul. Błonie w Kolbuszowej wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi", w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, obręb Kolbuszowa, Powiat Kolbuszowski,

  1. na działkach wchodzących pod inwestycję w obrębie Kolbuszowa (położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji):
        • działki w całości wchodzące pod inwestycję: 34, 36/2, 36/5, 35, 2392
      • działki dzielone pod inwestycję: 2/6 (2/7, 2/8), 21/2 (21/5, 21/6), 30/2 (30/5, 30/6, 30/7),48/149 (48/164, 48/165), 48/51 (48/166, 48/167), 48/143 (48/168, 48/169), 48/162 (48/170,  48/171), 48/157 (48/172, 48/173), 37 (37/1, 37/2), 38 (38/1, 38/2, 38/3), 39 (39/1, 39/2), 73/77 (73/79, 73/80)
      (w nawiasach wskazano działki po podziale. Ponadto wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału przeznaczone pod inwestycję i przechodzące na własność  inwestora).
  2. Działki położone w terenie niezbędnym do realizacji inwestycji: 32/2, 33.

Decyzja zatwierdza jednocześnie podział nieruchomości na potrzeby rozbudowy drogi.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w poniedziałki od 8:00 do 16:00, zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 7:30-15:30 w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego- Kolbuszowa, u. 11 Listopada nr 10, pokój 311.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w w/w decyzji.

Z up. Starosty
Grzegorz Jaje
Kierownik
Wydział Architektury i Budownictwa

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki