Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

24
sty  2024

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego, znak: AB.6740.7.1.2024 z dnia 22.01.2024 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej, ul. Sosnowej w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej od km 0+000 do km 0+233 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"


Kolbuszowa, 22.01.2024 r.

AB.6740.7.1.2024

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. u. z 2023 r., poz. 775), w związku z art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: z 2023 r., poz. 162)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

ZAWIADAMIA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

znak: AB.6740.7.1.2024

na wniosek p. Marka Tokarz - pełnomocnika Burmistrza Kolbuszowej z dnia 05.01.2024 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Budowa drogi gminnej publicznej, ul. Sosnowej w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej od km 0+000 do km 0+233 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski,

1) na działkach wchodzących pod inwestycję (położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji):

  • działki w całości wchodzące pod inwestycję w obrębie ewidencyjnym Kolbuszowa:9I/73,91/72.,
  • działki w całości wchodzące pod inwestycję w obrębie ewidencyjnym Kolbuszowa Dolna: 1608, 1609/3
  • działki dzielone pod inwestycję w obrębie ewidencyjnym Kolbuszowa: 91/11 (91/17, 91/18), 91/5,(91/15, 91/16, 100/17 (100/27, 100/28)
  • działki dzielone pod inwestycję w obrębie ewidencyjnym Kolbuszowa Dolna: 1594/1 (1594/5, 1594/6), 1594/2 (1594/3, 1594/4)|

(w nawiasach wskazano działki po podziale. Ponadto wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału przeznaczone pod inwestycję i przechodzące na własność inwestora).

2) dziatki położone w terenie niezbędnym do realizacji inwestycji (czasowe zajęcie) w obrębie ewidencyjnym Kolbuszowa: 2398, 91/14

Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia zapoznać się z dokumentami złożonymi przez wnioskodawcę, w poniedziałki od 800 do 1600, zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 7:30 – 15:30 w Wydziale Architektury i Budownictwa starostwa Powiatowe8o - Kolbuszowa, ul. 11 Listopada nr 10, pokój 311 i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

Z up. Starosty
Grzegorz Jaje
Kierownik
Wydziału Architektury i Budownictwa

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki