Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

19
sty  2023

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 19.01.2023, znak: RBiPP.6730.158.2023 w sprawie wydania decyzji pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe na terenie inwestycji stanowiącej działkę ozn. nr ew. 4162/62, położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna


Kolbuszowa 19.01.2023r.

RBiPP.6730.158.2023

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

Działając w oparciu o art. 10, 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późń. zm.), zawiadamia się, że w dniu 19.01.2023r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.158.2022 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe” na terenie inwestycji stanowiącym działkę ozn. nr ew.: 4162/62, położonym w miejscowości  Kolbuszowa Górna, dla Państwa Arkadiusza Altamer i Anety Płaza-Altamer.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, pokój nr 25 w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki