Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

01
lut  2023

Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działającej przez Pełnomocnika Pana Józefa Lis w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa podziemnej elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV przy ulicy Fabrycznej i Żytniej w Kolbuszowej” na działkach ozn. nr ew. 1546/49, 1555/55, 1550, 1547/4, 1547/2, 1548/47 położonych w mieście Kolbuszowa


Kolbuszowa 01.02.2023 r.

RBiPP.6733.2.2023

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 

Działając w oparciu o art. 49 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działającej przez Pełnomocnika Pana Józefa Lis w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa podziemnej elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV przy ulicy Fabrycznej i Żytniej w Kolbuszowej” na działkach ozn. nr ew. 1546/49, 1555/55, 1550, 1547/4, 1547/2, 1548/47 położonych w mieście Kolbuszowa.

W ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, pokój nr 25 oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki