Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

02
lut  2023

Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 02.02.2023r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.160.2022 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wiaty magazynowej”, na części działki ozn. nr ew.: 1013/3, położonej w mieście Kolbuszowa, dla Soter spółka z o.o.


Kolbuszowa 02.02.2023r.

RBiPP.6730.160.2022

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

Działając w oparciu o art. 10, 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późń. zm.), zawiadamia się, że w dniu 02.02.2023r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.160.2022 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wiaty magazynowej”, na części działki ozn. nr ew.: 1013/3, położonej w mieście Kolbuszowa, dla Soter spółka z o.o.

 Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, pokój nr 25 w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki