Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

17
sty  2024

Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 17.01.2024 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.41.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej”, na terenie złożonym z działki ozn. nr ew.: 1125 położonym w mieście Kolbuszowa, dla Pani Justyny Drzał-Grabiec, prowadząca działalność gospodarczą p.n.: Drzał-Grabiec Justyna NZOZ „Justynka”, Gabinet Rehabilitacji


Kolbuszowa, 17.01.2024 r.

RBiPP.6733.41.2023

 

 

O B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

Działając w oparciu o art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 17.01.2024r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.41.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej”, na terenie złożonym z działki ozn. nr ew.: 1125 położonym w mieście Kolbuszowa, dla Pani Justyny Drzał-Grabiec, prowadząca działalność gospodarczą p.n.: Drzał-Grabiec Justyna NZOZ „Justynka”, Gabinet Rehabilitacji.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, pokój nr 25 w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki