Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

24
sty  2024

Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 19.01.2024r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.226.2023 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa trzech garaży” na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ew.: 2352/1 położonym w mieście Kolbuszowa, dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Kolbuszowej - ul. L. Ruczki 10/3, 36-100 Kolbuszowa reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Józefa Rybickiego


Kolbuszowa 24.01.2024 r.

RBiPP.6730.226.2023

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

Działając w oparciu o art. 10, 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późń. zm.), zawiadamia się, że w dniu 19.01.2024r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.226.2023 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa trzech garaży” na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ew.: 2352/1 położonym w mieście Kolbuszowa, dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Kolbuszowej - ul. L. Ruczki 10/3, 36-100 Kolbuszowa reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Józefa Rybickiego.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, pokój nr 25 w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki