Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

26
sty  2024

Obwieszczenie zawiadamiające, że że w dniu 25.01.2024 r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.225.2023 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą” na terenie inwestycji stanowiącym działkę ozn. nr ew.: 1682/13 położonym w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Pani Iwony Magryś-Dziewic, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Chmura


Kolbuszowa 25.01.2024 r.

RBiPP.6730.225.2023

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

Działając w oparciu o art. 10, 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późń. zm.), w związku z art. 53 ust.1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 25.01.2024 r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.225.2023 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą” na terenie inwestycji stanowiącym działkę ozn. nr ew.: 1682/13 położonym w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Pani Iwony Magryś-Dziewic, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Chmura.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, pokój nr 25 w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki