Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

29
sty  2024

Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie z odwołania od decyzji Burmistrza Kolbuszowej znak: RBiPP.6733.34.2023 z dnia 14.12.2023r., o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn.: „ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr KOB7101A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” na terenie stanowiącym działkę nr ew. 1090/3 w miejscowości Kolbuszowa Górna dla P4 sp. z o.o. została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 16 stycznia 2024r., znak: SKO.401.ZP.106.4.2024 o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji


Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki