Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

2024


Kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli  w 2024 roku

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa (stan na 30.09.2023 r. - SIO) wynosi 473,00 w tym 6 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 5 wychowanków posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

  • Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa-2024 r.
L.p. Rodzaj niepełnosprawności -2024 rok Roczna kwota dotacji w zł Miesięczna kwota dotacji w zł
1. - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych - z niepełnosprawnościami sprzężonymi - z autyzmem w tym z zespołem Aspergera - (P 77) 91 165,38 7 597,12
2. - niewidomi
- słabowidzący
- z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim- (P 81)
27 829,43 2 319,12
3. - niesłyszący
- słabosłyszący
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym- (P 82)
34 546,88 2 878,91
4. Dzieci przypisane do oddziału WWR w dniu 30.09.2023 r. oraz aktywna opinia o potrzebie wczesnego
wspomagania w dniu 30.09.2023 r.- (P 79)
8 060,94 671,74
  • Kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli  w 2024 roku
L.p. Rodzaj -2024 rok Roczna kwota dotacji w zł. (na osobę)
1. Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla dzieci 6- letnich              w przedszkolach (P 64) 7 197,27

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki