Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Poniżej zostały zamieszczone karty usług realizowanych w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej.

Jeśli szukasz informacji, w jaki sposób załatwić swoją sprawę:

 1. Wybierz z poniższej listy właściwy Referat, który zajmuje się Twoją sprawą.
 2. Po kliknieciu rozwinie się lista z wszystkim usługami danego Referatu
 3. Jeśli znalazłeś/aś właściwą - kliklij w Kartę Usług - otworzy się w nowym oknie. Znajdziesz tam dokładny opis:
  - podstawę prawną,
  - dane kontaktowe do właściwej osoby
  - jakich potrzebujesz dokumentów i skąd je pobrać
  - czy musisz uiścić opłatę
  - maksymalny czas realizacji usługi
  - sposób odwołania
  - pozostałe informacje
 4. Jeśli wymagany jest wniosek jego druk znajdziesz go pod kartą - po kliknieciu wniosek się pobierze, informacje o formacie i wielkości pliku również są dostepne.
 5. Wniosek możesz pobrać i wypełnić elektronicznie lub długopisem.
 6. W przypadku, gdy w danej sprawie można wypełnic więcej niż jeden druk, wybierz właściwy dla siebie.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości skorzystaj z pomocy naszych pracowników właściwych przy danej sprawie.

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami


 1. Użyczenie nieruchomości – zawarcie kolejnej umowy użyczenia
  pobierz wniosek:
  Wniosek o zawarcie umowy użyczenia - DOCX 13,5 KB

 2. Dzierżawa nieruchomości gruntowych
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy - DOCX 30,0 KB

 3. Rezygnacja z dzierżawy nieruchomości gruntowych
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy gruntu - DOCX 15,1 KB

 4. Dzierżawa nieruchomości gruntowych – zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy na okres do 3 lat
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy - DOCX 13,5 KB

 5. Dzierżawa nieruchomości gruntowych – zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy - DOCX 13,5 KB

 6. Najem nieruchomości
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o zawarcie umowy najmu - DOC 30,0 KB
  * Wniosek o wynajem budynku wielofunkcyjnego w Bukowcu - DOCX 14,9 KB
  * Wniosek o wynajem budynku Remizy OSP w Hucie Przedborskiej - DOCX 15,7 KB
  * Wniosek o wynajem budynku wielofunkcyjnego w Kolbuszowej Dolnej - DOCX 15,9 KB
  * Wniosek o wynajem budynku wielofunkcyjnego w Kupnie - DOCX 15,9 KB
  * Wniosek o wynajem budynku Remizy OSP w Porębach Kupieńskich - DOCX 15,7 KB
  * Wniosek o wynajem budynku Domu Ludowego w Widełce - DOCX 16,0 KB
  * Wniosek o wynajem budynku Remizy OSP w Zarębkach - DOCX 14,7 KB

 7. Opiniowanie rocznych planów łowieckich
  pobierz wniosek:
  Wniosek o opiniowanie rocznych planów łowieckich - DOCx 33,5 KB

 8. Rezygnacja z najmu nieruchomości
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o rezygnację z umowy najmu - DOC 14,0 KB

 9. Rezygnacja z użyczenia nieruchomości
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o rezygnację z umowy użyczenia nieruchomości - DOCX 15,2 KB

 10. Najem nieruchomości- zawarcie kolejnej umowy najmu
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o zawarcie umowy najmu - DOC 30,0 KB
  * Wniosek o wynajem budynku wielofunkcyjnego w Bukowcu - DOCX 14,9 KB
  * Wniosek o wynajem budynku Remizy OSP w Hucie Przedborskiej - DOCX 15,7 KB
  * Wniosek o wynajem budynku wielofunkcyjnego w Kolbuszowej Dolnej - DOCX 15,9 KB
  * Wniosek o wynajem budynku wielofunkcyjnego w Kupnie - DOCX 15,9 KB
  * Wniosek o wynajem budynku Remizy OSP w Porębach Kupieńskich - DOCX 15,7 KB
  * Wniosek o wynajem budynku Domu Ludowego w Widełce - DOCX 16,0 KB
  * Wniosek o wynajem budynku Remizy OSP w Zarębkach - DOCX 14,7 KB

 11. Użyczenie nieruchomości
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o zawarcie umowy użyczenia - DOCX 13,5 KB

 12. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - DOC 33,5 KB

 13. Czasowe odebranie właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane

 14. Zakup nieruchomości
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o zakup przez Gminę Kolbuszowa nieruchomości gruntowej - DOC 33,0 KB

 15. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o ustalenie numeru porządkowego - DOCX 16,2 KB

 16. Zmiana terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o ustalanie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - DOCX 34,0 KB

 17. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - DOCX 35,5 KB

 18. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
  pobierz wniosek:
  * Wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - DOCX 15,1 KB

 19. Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym - DOC 35,5 KB

 20. Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz wieczystego użytkowania
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego - DOCX 32,0 KB

 21. Sprzedaż nieruchomości
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie przetargowym - DOC 34,5 KB

 22. Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - DOCX 17,3 KB

 23. Ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte z mocy prawa pod drogi publiczne
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomość zajętą z mocy prawa pod drogę publiczną - DOC 29,5 KB

 24. Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłata planistyczna)
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o ustalenie opłaty planistycznej w związku z zamiarem zbycia nieruchomości - DOC 33,0 KB

 25. Ustanowienie służebności gruntowej
  pobierz wniosek:
  Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej - DOC 34,0 KB

 26. Wydanie zezwolenia na utrzymanie psów ras niebezpiecznych
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o zezwolenie na psa rasy uznawanej za agresywną - DOCX 15,2 KB

 27. Zamiana gruntów
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o zamianę nieruchomości gruntowej - DOCX 33,5 KB

 28. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o wydanie zaświadczenia - DOCX 15,9 KB
  * Wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej - DOCX 21,4 KB

 29. Informacja o wysokosci opłaty jednorazowej oraz udzielonej bonifikacie
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokości 99% wniesionej jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - DOCX 15,4 KB
  * Wniosek zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty  - DOCX 15,6 KB
  * Informacja o możliwości uzyskania 99 % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Kolbuszowa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - DOCX 13,2 KB

 30. Rozgraniczenie nieruchomości
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości - DOC 38,0 KB

 31. Podział nieruchomości - wydanie decyzji
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości - DOC 37,5 KB

 32. Wydanie zezwolenia na umieszczenie tablicy reklamowej
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie tablicy reklamowej - DOC 31,5 KB

 33. Sprzedaż nieruchomości na rzecz wieczystego użytkownika w trybie roszczenia
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w trybie przepisów epizodycznych dotyczących roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami - DOC 33,7 KB

 34. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego okresy pracy w gospodarstwie rolnym
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy - DOC 16,4 KB

 35. Waloryzacja rocznej opłaty przekształceniowej
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o waloryzację rocznej opłaty przekształceniowej - DOC 19,9 KB

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki