Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

19
sty  2023

LV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 26 stycznia 2023 r. o godz. 08:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się LV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/23/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/24/18 Rady Miejskiej  w Kolbuszowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu zasiłków celowych i okresowych, pomocy na ekonomiczne usamodzielnianie, pomocy rzeczowej i dożywiania ze środków pomocy społecznej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/467/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie w  udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Kolbuszowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kolbuszowa na lata 2021-2027.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Kolbuszowa zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Weryni.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Świerczowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej Górnej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za zasługującą na uwzględnienie petycję w sprawie zmiany organizacji ruchu w rejonie ulicy  Zielonej w Kolbuszowej.
 16. Informacja o proponowanym planie pracy Rady na rok 2023.
 17. Sprawy różne.

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki