Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

24
sty  2023

Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla P4 sp. z o.o. działającej przez Pełnomocnika Pana Mariusza Głos w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr KOB7105A wraz z wlz oraz kanalizacją kablową na działce ozn. nr ew. 2492/2 położonej w miejscowości Widełka


Kolbuszowa 24.01.2023 r.

RBiPP.6733.1.2023

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 

Działając w oparciu o art. 49 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla P4 sp. z o.o. działającej przez Pełnomocnika Pana Mariusza Głos w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr KOB7105A wraz z wlz oraz kanalizacją kablową” na działce ozn. nr ew. 2492/2 położonej w miejscowości Widełka.

W ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, pokój nr 25 oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki