Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-05-21 12:40:35

Klauzule informacyjne


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

WSZYSTKIE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO

Referat Organizacyjny

Referat Zamówień Publicznych

Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Straż Miejska

Referat Podatki

Wybory

Koronawirus SARS-Cov-2- COVID – 19

Referat Kultury Fizycznej, Rekreacji i Krytej Pływalni

Archiwum

Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Transportu

Kwalifikacja wojskowa

Biuro Rady

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Pomoc Ukrainie

Referat Inwestycji Gminnych

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Sołtysi

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Refundacja podatku VAT

Portal społecznościowy Facebook